Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepaniak, Karolina
dc.date.accessioned2017-09-18T10:16:50Z
dc.date.available2017-09-18T10:16:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22593
dc.description.abstractThe political philosophy of liberalism created by Locke and Nozick treats property as a birth right, the natural right of man. The attitude to ownership in Poland is determined by the experience of individuals having been deprived of the right to property during the communist period and the restitution of property rights in the post-communist era. The guidelines of the liberal concept of property refer in the text to contemporary phenomena of attitudes to property in the area of spatial economy and the housing market.The paper attempts to indicate the need to redefine contemporary attitudes to property.en_GB
dc.description.sponsorshipThe “Annales. Ethics in Economic Life” is affiliated and co-financed by the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;2
dc.subjectpropertyen_GB
dc.subjectliberalismen_GB
dc.subjectpolitical transformationen_GB
dc.subjecthomo sovieticusen_GB
dc.subjectproperty rightsen_GB
dc.subjectabsolutismen_GB
dc.titleStosunek do własności w Polsce po 1989 roku w świetle filozofii politycznej liberalizmupl_PL
dc.title.alternativeThe Approach to Ownership in Poland after 1989 in the Light of the Political Philosophy of Liberalismen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[89]-101
dc.contributor.authorAffiliationKrakow Univesity of Economics
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesBarwy ochronne, reż. Krzysztof Zanussi, Polska 1977.pl_PL
dc.referencesDzięgiel T., Prawo do własności prywatnej, „Diametros – An Online Journal of Philosophy” 2005, nr 4, s. 1–11, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/96/73, doi: http://dx.doi.org/10.13153/diam.4.2005.96.pl_PL
dc.referencesFromm E., Ucieczka od wolności, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGrzelak S., Uwagi na temat pojęcia „własność” [w:] Własność prywatna, red. T. Wawak, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesHołuj D., A. Hołuj, Mechanisms of densification of the city in the neoliberal economy – a case study: the surroundings of the eastern part of the former airport runway Rakowice-Czyżyny in Cracow, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series” 2015, nr 27, s. 81–93, doi: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0006.pl_PL
dc.referencesJędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Wyd. PLATAN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesJustyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Wyd. POZKAL, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk M., Wstęp do socjologicznej teorii własności, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKalicka-Diakon B., Robert Nozick: Zasada samoposiadania i państwo, http://mises.pl/blog/2012/06/30/kalicka-diakon-robert-nozick-zasada-samoposiadania-i-panstwo/.pl_PL
dc.referencesKolipiński B., Kultura planowania przestrzennego, 2014, http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Kolipins.KulturaAutor.POPR_..pdf.pl_PL
dc.referencesKozyr-Kowalski S., Zasady socjologicznej analizy własności, http://www.staff.amu.edu.pl/~kozyr/wlasnosc.htm.pl_PL
dc.referencesKuciński J., Z. Trzciński, Prawo gospodarcze. Podręcznik da studentów ekonomii i zarządzania, Wyd. C. H. BECK, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKuniński M., Własność i wolność, http://www.omp.org.pl/stareomp/indexcff1.php?module=subjectsfunc=viewpagepageid=451.pl_PL
dc.referencesLandreth H., D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLis S., Własność jako kategoria ekonomiczna [w:] Własność, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesLocke J., Dwa traktaty o rządzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesMierzwa Z., Pojmowanie własności. Aspekty prawne i ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 733.pl_PL
dc.referencesMiklaszewska J., Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesMiłosz C., Zniewolony umysł, Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989.pl_PL
dc.referencesNozick R., Anarchia, państwo, utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPietraszewski M., M. Kowalski, P. Głuchowski, „Tata” i siostry, http://wyborcza.pl/1,76842,8522184,_Tata__i_siostry.html.pl_PL
dc.referencesPodstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSpringer F., 13 pięter, Wyd. Czarne, Wołowiec 2015.pl_PL
dc.referencesSpringer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wyd. Czarne, Wołowiec 2013.pl_PL
dc.referencesTischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Wyd. Znak, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesUchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 roku. Sygn. akt W. 11/91, Dz.U. 1992, nr 52, poz. 250.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2015, poz. 199, z późn. zm.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkszczepaniak25@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.20.2.07
dc.relation.volume20pl_PL
dc.subject.jelN34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record