CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Anna Szychta
 2. Cechy współczesnych badań i teorii w dziedzinie rachunkowości zarządczej
  Anna Szychta
 3. Zmiany w rachunkowości zarządczej w kontekście teorii kosztów transakcyjnych
  Irena Sobańska
 4. Możliwości integracji rachunku kosztów działań z metodami szczupłej rachunkowości
  Ewelina Zarzycka
 5. Historia rozwoju rachunkowości zarządczej według Johnsona i Kaplana na tle poglądów tradycyjnych i alternatywnych
  Tomasz Wnuk-Pel
 6. Ewolucja controllingu w praktyce amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw
  Justyna Dobroszek
 7. Badanie rozwoju publikacji z zakresu rachunku kosztów działań na podstawie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach w latach 1994-2009
  Tomasz Wnuk-Pel, Joanna Domagała
 8. Wartość dla biznesu i wartość godziwa jako alternatywne koncepcje wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
  Maciej Frendzel
 9. O sensie stosowania modelu przeszacowania do wyceny środków trwałych
  Przemysław Kabalski
 10. Regulacje prawne działalności oraz sprawozdawczości finansowej organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie w świetle teorii agencji
  Halina Waniak-Michalak
 11. Podstawy teoretyczne sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju a zakres jej zastosowania w Polsce i na świecie
  Jan Michalak
 12. Problemy związane z wykorzystywaniem wskaźników finansowych w praktyce życia gospodarczego
  Paweł Kopczyński, Lucyna Kopczyńska
 13. Koncepcje zysku w retrospektywnym ujęciu Mejera Lichtensztejna
  Mikołaj Turzyński

Recent Submissions