SPIS TREŚCI

 1. Knives with full tang handle construction from the Luboszyce culture
  Agata Andrzejewska, Karol Demkowicz
 2. Ostrogi krzesłowate w okresie wpływów rzymskich – stan i potrzeby badań
  Emilia Smółka-Antkowiak
 3. Grooved metal vessels from the Roman Period. Comments on the variability and contemporary state of research
  Jan Jílek
 4. Z zagadnień rzymskich importów z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Górzycy na Ziemi Lubuskiej
  Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-Socha, Lubomira Tyszler
 5. Casus Casuriusa. W kwestii napływu środkowogalijskich naczyń na obszar Barbaricum w okresie wojen markomańskich
  Lubomira Tyszler
 6. Kształtowanie się siedzib niższych urzędników krzyżackich w Prusach Właściwych
  Marcel Knyżewski
 7. W sprawie obrazu kultury materialnej dworów rycerskich w średniowieczu
  Anna Marciniak-Kajzer
 8. Karchowicka Biblia Pauperum źródłem dla poznania kultury materialnej
  Arkadiusz Przybyłok
 9. Aсноўныя вынікі археалагічных даследаванняў на паўднёвым захадзе Беларусі ў рамках рэстаўрацыйных прац на мяжы XX–XXI стагоддзяў
  Аляксандр Башкоў
 10. Archeologia krajowa na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” do 1886 roku
  Aleksandra Jeleń
 11. Archaeologists from Lvov in the formation of European intellectual environment of the middle of XIX – first quarter of XX century (interaction direct and indirect)
  Natalia Bulyk
 12. A museum as a research and scientific centre for archaeological studies (Ukrainian Socialistic Soviet Republic museums experience in the 1920s – first half of 1930s)
  Anna Yanenko

Recent Submissions