Zakres tematyczny „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” obejmuje zagadnienia z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej. Celem czasopisma jest publikowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. FA publikuje teksty oparte na zarówno na źródłach kultury materialnej jak i na przekazach pisanych, powstających od początków kultury do dnia dzisiejszego. W kręgu zainteresowań mieszczą się także rozważania teoretyczne na temat metod badawczych i metodologii.
Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Folia Archaeologica. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem.


Nazwa główna: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN: 0208-6034
e-ISSN: 2449-8300
Lista MEiN: 40 punktów (2021)
Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1976 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more