Recent Submissions

 • Two Macedonian glosses in Hesychius' Lexicon 

  Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Chociaż Leksykon Hesychiosa stanowi wartościowe i wciąż nie w pełni wykorzystane żródło do badań nad wymarłymi językami antycznych Bałkanów, to jednak zachowane glosy paleobałkańskie wymagają właściwej analizy filologicznej ...
 • Rzymski elegik Serwiusz Sulpicjusz - znany czy nieznany? 

  Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Libro quarto Corporis Tibulliani continentur ignoti poetae longa elegia, quae Panegyricus Messallae vulgo appeIlatur (IV, I), quinque elegiae auctoris, quem "Sulpiciae laudatorem" voco (IV, 2--6), sex brevia elegidia sub ...
 • Z badań nad homeryzmami "Potopu" Henryka Sienkiewicza 

  Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  In reference to a comparative study of Sienkiewicz' s historical trilogy three episodes in The Deluge bear striking resemblance to those in Odyssey (translated by Lucjan Siemieński) - the fact that seems to have escaped ...
 • De rebus lexicis et etymologicis balticis similia baltico-graeca 

  Danka, Ignacy; Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Autorzy przychylają się do tezy o istnieniu pierwotnego rozwarstwienia dialektalnego między ludnością prabaltycką i prasłowiańską. Innymi słowy, zakładają, że nie było nigdy jednolitego języka bałto-słowiańskiego. Tezę ...
 • Agony racji w "Alkestis" Eurypidesa 

  Czerwinska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Sophistarum doctrinae, quae ad ingenia civium conformanda multum valuit, magna etiam in Euripidis tragoediis vis fuit. In hac dissertatione praecipue ea tractantur, quae in fabula Alcestidi dicata insunt et cum Protagorae ...
 • Stanowisko Tertuliana wobec filozofii i filozofów 

  Stawinoga, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Tertullianus, omni genere litterarum eruditissimus atque iuris prudentiae peritus, quamquam - ad philosophiam colendam quod attinet - hoc sapientiae studium "ex professo" non exercuit, verumtamen philosophorum disciplinae ...
 • Słowo do Profesora 

  Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
 • „Gleichgültig, wer der erzähler ist?” – zu “Phaidros”, 275B5-C2 

  Danek, Zbigniew ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  W odcinku platońskiego dialogu "Fajdros" poświęconym krytyce pisma wypowiadana jest myśl przeciwstatwiająca prostoduszność słuchaczy dawnej wyroczni wybrednym upodobaniom młodych: Młodym nie wystarcza wysłuchać prawdy, ...
 • Bibliografia prac prof. Stefana Oświecimskiego 

  Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
 • De schola Philologiae Classicae Lodziensis 

  Danka, Ignacy; Witczak, Krzysztof ORCID; Zawadzki, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Autorzy dają krótki zarys historii fIlologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim od roku 1945· aż do odejścia na emeryturę profesora Stefana Oświecimskiego (1976), skupiając uwagę przede wszystkim na działalności ...
 • Profesor Stefan Oświecimski jako nauczyciel i opiekun studenckich obozów naukowych 

  Gawłowska, Wanda; Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Professor Stephanus Oświecimski Cathedrae Philologiae Classicae Universitatis Lodziensis moderator, iuventutis philologicae tutor studia humana late promovebat, linguam Latinam redivivam sermoni zamenhofianae praeponebat, ...
 • Profesor Stefan Oświecimski i jego studia nad pismem kreteńskim 

  Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Breviter traetatur de professoris Stephani Oświecimski stud.iis, quae Cretenses litteras, explanandas spectant. In aliquot opusculis professoris Bohemi Frederici Hrozny litterarum Cretensium mendosas explanationes ...
 • Sur la signification du fragment B 118 d'Heraclite 

  Wiśniewski, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Jeśli ogień jest zasadą abstrakcyjną, pozbawioną natury materialnej, cielesnej, to stąd wynika, że droga do góry oznacza wznoszenie się do świata abstrakcyjnego, do świata myśli, podczas gdy droga na dół oznacza drogę ...
 • Platońska filozofia mowy 

  Danek, Zbigniew ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  In Platonicis scriptis expressae ad vocabuli dicendique rectitudinem pertinentes animadversiones hac in commentatiuncula tractantur. Quae pars philosophiae Platonis in principiis congruentem se praebet cum placitis nostrae ...