„Collectanea Philologica” - profil merytoryczny czasopisma od 1995 roku aż do dziś określa tematyka związana z szeroko pojętą literaturą, językiem, historią, sztuką i filozofią świata starożytnego oraz recepcją antyku w kulturze nowożytnej.
W czasopiśmie są publikowane artykuły naukowe dotyczące, obok kultury starożytnej Grecji i Rzymu, także grecko i łacińskojęzycznych dzieł, w tym dzieł literatury chrześcijańskiej, które powstały w Polsce i innych krajach europejskich doby średniowiecza, odrodzenia czy baroku. W naszym periodyku ukazują się również przekłady literatury greckiej i łacińskiej na język polski. Materiał w każdym tomie dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. W zależności od profilu tematycznego danego tomu, podział może przebiegać na innych płaszczyznach: literatura, językoznawstwo, filozofia, historia i sztuka. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom publikacji związanych z profilem czasopisma.


Nazwa: Collectanea Philologica
ISSN: 1733-0319
e-ISSN: 2353-0901
Lista MEiN: 70 punktów (2021)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1995 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more