CONTENT

 1. Indoeuropejskie motywy w hymnie wedyjskim do nieba i ziemi (Rygweda I, 160)
  Ignacy R. Danka
 2. Hymn Homerycki VI
  tłum. Józef Macjon
 3. Hymn Homerycki XXX
  tłum. Józef Macjon
 4. Ludowe pieśni i zwroty do bogów
  Robert K. Zawadzki
 5. Hymny o hymnach, czyli o poezji hymnicznej w świetle jej własnych świadectw : na przykładzie homeryckiego Corpus Hymnorum
  Włodzimierz Appel
 6. Elementy hymniczne w greckiej elegii okresu archaicznego i klasycznego
  Krystyna Bartol
 7. Echa hymnów homeryckich w inwokacji I księgi "Corporis Theognidei"
  Hanna Zalewska-Jura
 8. Hymn Ariona do Posejdona
  Krzysztof Tomasz Witczak
 9. Hymn do Dzeusa w "Trojankach" Eurypidesa
  Jadwiga Czerwińska
 10. Linia melodyczna poezji greckiej i jej związki z akcentem wyrazowym na przykładzie "Hymnu delfickiego" I
  Anna Maciejewska
 11. Współczesna dyskusja nad hymnami Kallimacha z Cyreny
  Jerzy Danielewicz
 12. O prooemium "Fainomenów" Aratosa z Soloi, czyli o hymnie ku czci Dzeusa
  Joanna Rostropowicz
 13. Kastoriona z Soloj hymn do Pana
  Idaliana Kaczor
 14. Hymn orficki 44 do Semele
  Joanna Rybowska
 15. Wenus - nadzieja fizyki epikurejskiej : z rozważań nad hymnem Lukrecjusza do Wenus, "De rerum natura" I, 1-43
  Zbigniew Danek
 16. Kilka uwag o strukturze i poetyce hymnu "Magnificat" (Łk 1, 46-55)
  Anna M. Komornicka
 17. Hymn Dorotheosa "Do Abrahama" : komentarz krytyczny i egzegetyczny
  Konrad T. Tadajczyk
 18. Recepcja hymnu antycznego w łacińskiej epice biblijnej V w. n.e.
  Marcin Mielniczuk
 19. Analiza językowa hymnu św. Franciszka z Asyżu "Il cantico delle creature"
  Tamara Roszak
 20. Hymn saficki o św. Rochu Wawrzyńca Korwina Ślązaka
  Józef Budzyński
 21. Stanisław Grochowski jako tłumacz hymnów kościelnych : na podstawie tomiku "Rytmy łacińskie, dziwnie sztuczne..."
  Maria Wichowa
 22. Hymn do wolności Dionisiosa Solomosa (1798-1857)
  Wanda Amarantidou

Recent Submissions

 • Hymn do wolności Dionisiosa Solomosa (1798-1857) 

  Amarantidou, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Liberté, écrit au début de la Guerre de l’Indépendance (1823), et publié non pas d’abord en grec, mais aussitôt en grec et dans sa traduction française à Paris, en grec avec sa traduction italienne dans la cité héroïque ...
 • Stanisław Grochowski jako tłumacz hymnów kościelnych : na podstawie tomiku "Rytmy łacińskie, dziwnie sztuczne..." 

  Wichowa, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Stanilav Grochovski as crerical hymns translator managed to achive for the Polish culture something that can be compared to Kochanovski’s translation of Psalter. This study includes remarkes on Grochovski’s translation ...
 • Hymn saficki o św. Rochu Wawrzyńca Korwina Ślązaka 

  Budzyński, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The Sapphic hymn about St. Roch by Korwin the Silesian is the first of three poems of a liturgical prayer cycle. The subject matter conforms with the tradition of medieval hymns however its structure and artistic character ...
 • Analiza językowa hymnu św. Franciszka z Asyżu "Il cantico delle creature" 

  Roszak, Tamara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  San Francesco d ’Assisi scrive II Cantico delle Creature alla fine della vita (verso il 1226), essendo una persona malata e cosciente della prossima morte, a cui era rassegnato. Nessun fenomeno gli fa paura e lo stesso è ...
 • Recepcja hymnu antycznego w łacińskiej epice biblijnej V w. n.e. 

  Mielniczuk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The article discusses three poems of early Christian authors. The metrical structure and form of expression of two of these poems undoubtedly refer to classical rules of composing epic hymns.
 • Hymn Dorotheosa "Do Abrahama" : komentarz krytyczny i egzegetyczny 

  Tadajczyk, Konrad T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Konrad T. Tadajczyk reviews carefully Dorotheos’ hymn To Abraham (edited in 1994 by Enrico Livrea and in 1999 by A. Hurst and J. Rudhardt). After identifying the ancient poet in question with Dorotheos of Antiochia (chapt. ...
 • Kilka uwag o strukturze i poetyce hymnu "Magnificat" (Łk 1, 46-55) 

  Komornicka, Anna M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  L’auteur présente les principaux rapprochements entre le Magnificat (texte grec de Luc) et divers passages de l’Ancien Testament (version grecque des Septante). Sans méconnaître la diversité des problèmes que pose le texte ...
 • Wenus - nadzieja fizyki epikurejskiej : z rozważań nad hymnem Lukrecjusza do Wenus, "De rerum natura" I, 1-43 

  Danek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Disseritur de eximio apud Lucretium cultu Veneris, quam dearum poeta iam in initio sui De rerum natura carminis summis laudibus adorat. Veneris haec invocatio - praeter multorum opinionem sui de auctoris furore atque ...
 • Hymn orficki 44 do Semele 

  Rybowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Hoc in opusculo primum de Hymnis Orphei, deinde praecipue de hymno quadragesimo quarto ad Semelam, dei Dionisi matrem, tarctatur. Orficorum doctrinae, quae ad augendum magnitudinem Dionisi in litteris et cultu Graecorum ...
 • Kastoriona z Soloj hymn do Pana 

  Kaczor, Idaliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  E carminibus poetae fragmentum, cui versus quinque sunt, ab Athenaeo citatum nobis superest. Poema ex iambis, qui in versu ordine mutari possunt, constat. In hymno suo Castorion Pana dominium animalium nominavit et non ...
 • O prooemium "Fainomenów" Aratosa z Soloi, czyli o hymnie ku czci Dzeusa 

  Rostropowicz, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Ziel dieses Aufsatzes ist das Prooimion Aratos’ Phainomena als Hymnus zu Ehren des Zeus zu interpretieren. Bei Aratos bildet das Prooimion einen integralen Bestandteil seines Poems, in dem er nicht nur das Thema seiner ...
 • Współczesna dyskusja nad hymnami Kallimacha z Cyreny 

  Danielewicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Enarrantur et recensentur studia recentiora ad Callimachi Hymnos pertinetia. Quamquam multae quaestiones continuantur, quod quidem in bonam partem accipiendum esse puto, suscipiuntur etiam disputationes, quibus antiquitatis ...
 • Linia melodyczna poezji greckiej i jej związki z akcentem wyrazowym na przykładzie "Hymnu delfickiego" I 

  Maciejewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Duo Hymni (vel Paeanes) Delphici, II saeculo a.Ch.n. compositi, in Thesauro Atheniensium Delphis conscripti signisque musicis instructi, exemplaria sunt rara musicae antiquae usque ad dies nostros conservata. Ambo rythmo ...
 • Hymn do Dzeusa w "Trojankach" Eurypidesa 

  Czerwińska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The author discusses the hymn in general and extracts its characteristics. Next, the analysis of the Hymn to Zeus (from the last part of Euripides’ Trojan trilogy) is presented in the context of the trilogy, the dramatist’s ...
 • Hymn Ariona do Posejdona 

  Witczak, Krzysztof Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The author presents Arion of Methymna and takes under consideration (basing on ancient authorities) the question whether the poet was a real figure or mythological. The article mentions the discussion on the matter of the ...
 • Echa hymnów homeryckich w inwokacji I księgi "Corporis Theognidei" 

  Zalewska-Jura, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  In hac dissertatione novem disticha invocationem Corporis Theognidei formantia scrutata sunt. Ea omnia in tres partes dividi videntur, quarum prima Apollini, secunda Dianae dedicata est, in ultima autem apostrophe ad Musas ...
 • Elementy hymniczne w greckiej elegii okresu archaicznego i klasycznego 

  Bartol, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  L’autore delfarticolo si sofTerma suile tematiche e suile strutture inniche nel campo dfelTelegia arcaica e classica, cercando di individuame le tendenze essenziali nel trasformare i modelli innici e gli atteggiamenti ...
 • Hymny o hymnach, czyli o poezji hymnicznej w świetle jej własnych świadectw : na przykładzie homeryckiego Corpus Hymnorum 

  Appel, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The author of the article analyses the poems from the Homeric Corpus Hymnorum in which the noun hymnos or the verb hymnein are used. In this manner, he seeks to establish whether the authors of the hymns viewed aoide and ...
 • Ludowe pieśni i zwroty do bogów 

  Zawadzki, Robert K. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The Greeks had their folk-songs. Among them, the songs to gods are of particular interest. We possess only meagre fragments of the songs involved, and our knowledge of what songs were involved is itself incomplete. All ...
 • Hymn Homerycki XXX 

  Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)

View more