CONTENT

 1. Wstęp
  Jarosław Sosonowski
 2. Marketing w klastrach logistycznych
  Janusz Zrobek
 3. Rola klastrów we współczesnej gospodarce
  Mariusz Szuster
 4. Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego
  Jan Kaźmierski
 5. Klaster usług logistycznych alternatywą dla centrum logistycznego w obszarze metropolitalnym
  Anna Leder-Pietrzko
 6. Znaczenie klastrów przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy
  Marcin Kłak
 7. Systemy bezprzewodowych transmisji danych
  Jarosław Sosnowski, Paweł Olczak
 8. Innowacyjne aspekty logistyki w sieci tworzenia wartości w świetle koncepcji kluczowych kompetencji
  Rafał Matwiejczuk
 9. Logistyka 2025 – badanie eksperckie metodą delficką
  Robert, Walasek, Mariusz Woźniakowski
 10. Nowoczesne technologie i systemy informacyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw w centrach logistycznych
  Cezary Gradowicz, Krzysztof Pasek
 11. Inwestycje w regionalną infrastrukturę logistyczną – studium przypadku
  Ewa Kulińska
 12. Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego
  Remigiusz Kozłowski
 13. Wpływ transportu drogowego na rozwój klastrów w świetle procesów globalizacyjnych
  Robert Walasek, Łukasz Nowakowski
 14. System edukacji w kształtowaniu kreatywności pracowników dla potrzeb logistyki
  Cezary Gradowicz
 15. Potencjały i korzyści związane z rozwojem i wdrażaniem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
  Piotr Blaik
 16. Wymagania jakościowe wobec dostawców na rynku B2B
  Maciej Urbaniak
 17. Partnerska współpraca w strukturze procesów logistycznych MSP regionu łódzkiego
  Anna Adamik
 18. Rola ryzyka w budowaniu relacji z dostawcami
  Grażyna Wieteska

Recent Submissions