CONTENT

 1. Wstęp
  Maciej Urbaniak
 2. Negocjacje jako instrument rozwiązywania konfliktów międzykulturowych w łańcuchu dostaw
  Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska
 3. Wybrane aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej
  Grażyna Broniewska
 4. Mieszanka marketingowa w organizacjach non-profit
  Maria Janina Broniewska
 5. Railport jako element infrastruktury logistycznej
  Izabela Brożyńska, Joanna Piorunowska-Kokoszko
 6. Transparentne przywództwo
  Maria Czajkowska
 7. Chmura obliczeniowa
  Piotr Czerwonka, Tomasz Lech, Grzegorz Podgórski
 8. Realizacja programów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
  Monika Fabińska
 9. Sytuacja gospodarcza Polski a bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  Łukasz Florczak, Aleksandra Majda
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu identyfikacji i prezentacji przychodów z działalności zwykłej, inwestycyjnej i finansowej
  Maciej Frendzel
 11. Autorytet kierownika i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji
  Beata Glinkowska
 12. Semantyczne wyszukiwarki internetowe
  Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek
 13. Centrum kompetencji jako cyfrowe laboratorium analityczne inteligentnego biznesu
  Zbigniew Gontar
 14. Logistyka bankowa
  Cezary Gradowicz
 15. Wyzwania dystrybucji produktów bankowych w Polsce
  Wojciech Grzegorczyk
 16. Elektroniczny obieg dokumentów w bankach centralnych należących do Europejskiego Systemu Banków Centralnych
  Łukasz Jagoda
 17. Wycena licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) na przykładzie systemu operacyjnego Linux
  Jacek Kalinowski
 18. Wspieranie rozwoju struktur klastrowych – modele, instrumenty, bariery
  Jan Kaźmierski,
 19. Cykl życia produktu w polskiej bankowości detalicznej
  Wioletta Krawiec
 20. Systemy agentowe w zarządzaniu wiedzą
  Norbert Krygier, Piotr Karczmarz
 21. Wykorzystanie internetu przez studentów – wyniki badań
  Ryszard Kurzyjamski, Zbigniew Pawelczyk
 22. Zarządzanie środowiskowe w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
  Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszałek
 23. Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym
  Zbigniew Matyjas
 24. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
  Filip Moterski
 25. Budowanie relacji z dostawcami na przykładzie grupy kapitałowej Komandor SA
  Joanna Piorunowska-Kokoszko
 26. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu społecznej odpowiedzialności
  Janusz Reichel
 27. Ścieżki rozwoju firm technologicznych
  Anna Rogut
 28. Rozwój zrównoważony w łańcuchach dostaw
  Agata Rudnicka
 29. Rozwój zarządzania publicznego
  Wawrzyniec Rudolf –
 30. Efektywność inwestycyjna portfela fundamentalnego na GPW w Warszawie
  Paweł Sekuła
 31. Budownictwo socjalne na tle zrównoważonego rozwoju miast
  Dorota Sikora-Fernandez
 32. Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi – analiza przypadku
  Iwona Staniec, Michał Rusiniak, Jarosław Ropęga
 33. Wybrane uwarunkowania rozwoju firm sektora MSP
  Edward Stawasz,Jarosław Ropęga
 34. Miejsce kapitału intelektualnego w bilansie przedsiębiorstwa
  Anna Stos-Roman
 35. Logistyka w urzędzie administracji publicznej
  Cezary Szydłowski
 36. Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego
  Dariusz Urban
 37. Innowacyjność przedsiębiorstw logistycznych – wyniki badań
  Robert Walasek
 38. Koncepcja odchudzonej sprzedaży (Lean Selling)
  Tomasz Mirosław Włodarczyk
 39. Znaczenie czynników proekologicznych w procesie wyboru dostawcy na rynku B2B
  Anna Wronka
 40. Public relations a reklama – porównanie komunikatów przedsiębiorstwa
  Magdalena Zalewska-Turzyńska
 41. Wpływ przejęcia przedsiębiorstwa na kształt jego systemu rachunkowości zarządczej – analiza studium przypadku firmy farmaceutycznej
  Ewelina Zarzycka, Zuzanna Firkowska-Jakobsze
 42. Wartość godziwa jako parametr wyceny inwestycji w spółkach deweloperskich z rynku londyńskiego i warszawskiego
  Joanna Żurawska, Maciej Frendzel

Recent Submissions

 • Wartość godziwa jako parametr wyceny inwestycji w spółkach deweloperskich z rynku londyńskiego i warszawskiego 

  Żurawska, Joanna; Frendzel, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  An article relates to possibilities of preparation of accounting policies in relation to financial and nonfinancial investments and their impact on financial statements. After discussion of main problematic issues ...
 • Wpływ przejęcia przedsiębiorstwa na kształt jego systemu rachunkowości zarządczej – analiza studium przypadku firmy farmaceutycznej 

  Zarzycka, Ewelina; Firkowska-Jakobsze, Zuzanna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Mergers and acquisitions in the pharmaceutical sector are widespread in the recent years, not only on the global market, but also in Poland. Those processes are changing all areas of the companies` ...
 • Public relations a reklama – porównanie komunikatów przedsiębiorstwa 

  Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Among others there are two instruments of communication between organization and its surrounding that happen to be mixed up – the public relations and advertisement. The aim of this paper is to introduce and ...
 • Znaczenie czynników proekologicznych w procesie wyboru dostawcy na rynku B2B 

  Wronka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  When building company's advantage, cost or quality are no longer sole areas of competitive market gains. Other variables, for companies remaining in alternative to one another are gradually becoming significant to ...
 • Koncepcja odchudzonej sprzedaży (Lean Selling) 

  Włodarczyk, Tomasz Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Concept of Lean Selling and conditions of effective application in business practice have been presented. Furthermore the relations between spheres of supply and selling in contemporary enterprises have ...
 • Innowacyjność przedsiębiorstw logistycznych – wyniki badań 

  Walasek, Robert ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The issue of innovations in logistics is very much up-to-date and, no doubt, interrelated with international research. Companies embark on innovative processes and activities for various reasons. Applying ...
 • Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego 

  Urban, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The article considers concept of socially responsible investment. The main purpose of the paper is to fill existing gap in knowledge by presenting and analyzing key elements of that investment strategy. ...
 • Logistyka w urzędzie administracji publicznej 

  Szydłowski, Cezary (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The author of article takes problems about role logistics in the public administration. In the article author shows haw the logistic can change public administration. In this time the main role in logistics service in ...
 • Miejsce kapitału intelektualnego w bilansie przedsiębiorstwa 

  Stos-Roman, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  One of the main characteristics of modernoperating enterprises is its ability to use gathered knowledge to create intellectual capital, that is, enterprise potential. The creation of intellectual capital (innovative ...
 • Wybrane uwarunkowania rozwoju firm sektora MSP 

  Stawasz, Edward; Ropęga, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The paper presents an analysis of the development process of the companies from the SME sector based on quality management. The SME sector companies are increasingly becoming participants of cooperation with ...
 • Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi – analiza przypadku 

  Staniec, Iwona; Rusiniak, Michał; Ropęga, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The paper presents results of research conducted in a manufacturing company for the process of sending and receiving of returnable packaging.The study focused on analyzing the causes of problems with the returnable ...
 • Budownictwo socjalne na tle zrównoważonego rozwoju miast 

  Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Social housing has a specific function in the housing stock. It is primarily an instrument used in the system of social assistance, implemented by public authorities. One of the main problems that arise during making ...
 • Ścieżki rozwoju firm technologicznych 

  Rogut, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Most technology-based firms are not focused on the traditional growth, meaning the creation of new jobs and increasing employment. They tend to profitability, achieved through exploitation of the competitive advantages ...
 • Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu społecznej odpowiedzialności 

  Reichel, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The paper presents conclusions from own research on collaboration between enterprises and non-governmental organisations under the scope of the social responsibility programmes developed by companies. The ...
 • Budowanie relacji z dostawcami na przykładzie grupy kapitałowej Komandor SA 

  Piorunowska-Kokoszko, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Supply chain performance is a rapidly developing area of research. Many companies try to find tools able to measure chain performance in response to turbulent business markets and in order to efficiently ...
 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych 

  Moterski, Filip (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The revitalization process of postindustrial areas is extremely time consuming and capital intensive. It requires the involvement of many partners, including political partners at various levels ...
 • Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym 

  Matyjas, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The main aim of the article is to present the main characteristics of industrial organization (IO) economics and its role in the development of strategic management. This is in general the subject of study in many ...
 • Zarządzanie środowiskowe w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 

  Marszałek, Jakub; Kuna-Marszałek, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  In the conditions of increasing environmental threats that arise from overexploitation of the environment and business activity the idea of implementation and functioning of environmental management system (EMS) in ...
 • Cykl życia produktu w polskiej bankowości detalicznej 

  Krawiec, Wioletta, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The article shows the perception of the product life cycle concept in the literature and in the practice retail banking in Poland. This article also presents evolution of the product life cycle concept, ...
 • Systemy agentowe w zarządzaniu wiedzą 

  Krygier, Norbert; Karczmarz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The functioning of modern organizations under the influence of a competitive environment requires them to systematically improve their competence. There is no doubt that knowledge is one of the most important resources ...

View more