CONTENT

1. Duchowe zaślubiny z Boskim Oblubieńcem na podstawie siedemnastowiecznych medytacji norbertańskich
Katarzyna Kaczor-Scheitler
2. O sztuce krasomówczej w Ćwiczeniach krasomówsko-prawnych Jana Bielskiego
Małgorzata Mieszek
3. Tendencje epoki oraz indywidualny rys w kształtowaniu bohatera literackiego w romansopisarstwie Wacława Potockiego
Joanna Woron
4. Światło i jego ekwiwalenty w wybranych utworach ostatniego okresu twórczości Juliusza Słowackiego
Magdalena Ciechańska
5. Dzierganie wierszy. Salonowe błahostki czy bunt poetki? – na marginesie trzech utworów Gabrieli Puzyniny (1815–1869)
Maria Berkan-Jabłońska
6. Życie literackie Łodzi w czasie I wojny światowej
Aneta Stawiszyńska
7. Karcer kultury i stan schizofreniczny. O Szczęściu Frania Włodzimierza Perzyńskiego
Szymon Kostek
8. Kilka uwag o prototypowości w kontekście kognitywnych rozważań nad istotą gatunków literackich (na podstawie Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza)
Karolina Dobrosz-Michiewicz
9. Przyszedłem rozłączyć... Jana Dobraczyńskiego jako obraz „świętości bezwiednej”
Alicja Mazan-Mazurkiewicz
10. Obecność form dokumentalnych w polskiej literaturze pięknej realizmu socjalistycznego
Adam Mazurkiewicz
11. Światło dzienne i doświadczenie amerykańskie Czesława Miłosza
Ewa Kołodziejczyk
12. Miłosz: autorefleksja jako temat poetyckiego opisu
Barbara Stelmaszczyk
13. Recepcja twórczości Wisławy Szymborskiej na Litwie
Teresa Dalecka
14. Osobisty ochroniarz „nieznanego Boga”. Poszukiwania sacrum w poezji Jacka Podsiadły
Grzeszna Sylwia
15. Miejsce antropologiczne w Ogrodach polskich Wojciecha Prażmowskiego
Joanna Ślósarska
16. Pojęcie figury konceptualnej
Andrzej Kudra
17. Jerzy Starnawski (27 II 1922 – 9 XI 2012)
Maria Wichowa

Recent Submissions