CONTENT

  PROBLEMY ETYCZNE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

 1. Etyka w ekonomicznych badaniach naukowych
  Bohdan Wyżnikiewicz
 2. Rzecz o edukacyjnym kłamstwie
  Bogusław Śliwerski, Konrad Kobierski
 3. O etyce pracy nauczyciela akademickiego
  Aurelia Polańska
 4. Wokół etyki niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Mieczysław Dudek
 5. DYLEMATY ETYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

 6. Dylematy i konflikty moralne polityków i lekarzy w ustanawianiu zadań systemu opieki zdrowotnej
  Mieczysław Gałuszka
 7. Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie służby zdrowia
  Janina Kubka, Nijole Vasiljeviene
 8. Etyczne standardy relacji pomiędzy lekarzami a firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych
  Marta Makowska
 9. ETYKA ZAWODÓW

 10. Etyka w bankowości – dylematy pracownika bankowego
  Czesław Lipiński
 11. Etyka brokera ubezpieczeniowego
  Stanisław Wieteska
 12. Problematyka wymogów etycznych dotyczących osoby notariusza i sporządzanych przez niego czynności
  Marek Stawecki
 13. Etyka w pracy audytora wewnętrznego
  Marzena Krawczyk, Piotr Sekuła
 14. Zagadnienia etyczne w procesach przekształceń własnościowych Województwa Łódzkiego
  Danuta Barańska, Marek Jacek Michalak
 15. ETYKA -MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

 16. Logosfera a etyka społeczeństwa komunikacji
  Adam Lepa
 17. Fundacje, media, etyka. Ciąg dalszy rozważań
  Przemysław Rotengruber
 18. Stosunek do przeciwników politycznych w kampaniach wyborczych – próba oceny etycznej
  Bożena Walerjan
 19. Hedonizm współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego
  Magdalena Wieczorkowska
 20. Etyczne problemy sprawowania władzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń
 21. MISCELLANEA

 22. Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych ONZ (Kair plus pięć, Pekin plus pięć, Stambuł plus pięć)
  Jerzy Kropiwnicki
 23. Prawda w mediach
  Krzysztof Zanussi
 24. Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego
  Piotr Przesmycki
 25. Samorząd jako wartość cywilizacyjna
  Michał Kasiński
 26. Uczestnictwo w polityce jako moralna powinność obywatela
  Paweł Sobuś

Recent Submissions

 • Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie służby zdrowia 

  Kubka, Janina; Vasiljeviene, Nijole (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Life in good health and health security prove the most significant values highlighted by moral philosophy in the time of the environmental crisis. The imperfect operation of healthcare poses a threat for humans. ...
 • Rzecz o edukacyjnym kłamstwie 

  Śliwerski, Bogusław; Kobierski, Konrad (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The subject of the analysis is within the category of an educational lie. According to Maria Ossowska, this might be understood as either a justified or permitted misleading of someone, or the maintaining an illusion for ...
 • Etyka w pracy audytora wewnętrznego 

  Krawczyk, Marzena; Sekuła, Piotr (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Internal audit provides an independent and objective opinion to the Board on risk management, control and governance, by measuring and evaluating their effectiveness in achieving an organisation’s agreed objectives. It ...
 • Prawda w mediach 

  Zanussi, Krzysztof (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  It used to be that if some message came from an oral source, its weight depended on reliability of the one who had transmitted it and on the one who had heard it. If, on the other hand, something was printed it intrinsically ...
 • Zagadnienia etyczne w procesach przekształceń własnościowych Województwa Łódzkiego 

  Barańska, Danuta; Michalak, Marek Jacek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The Polish society has perceived privatization as an issue of special importance which enables a free market economy in a short time. Privatization has always raised hopes and expectations. It is the lack of experience ...
 • Etyka w ekonomicznych badaniach naukowych 

  Wyżnikiewicz, Bohdan (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The paper summarizes the author’s experience of conducting economic scientific research. Economic scientific research is understood as both an analysis of economic phenomena and research purchased on the market of research ...
 • Dylematy i konflikty moralne polityków i lekarzy w ustanawianiu zadań systemu opieki zdrowotnej 

  Gałuszka, Mieczysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Medicine is the field of knowledge and set of clinical practices, characterized by the presence of politics and ethics on all the levels. Politics should be treated as a domain of power, which aims to make strategic ...
 • Uczestnictwo w polityce jako moralna powinność obywatela 

  Sobuś, Paweł (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  According to the Aristotelian definition, politics is a co-formation of social life within human capacity in the conditions of freedom and equality, while under specific authority. In a more narrow sense, it is understood ...
 • O etyce pracy nauczyciela akademickiego 

  Polańska, Aurelia (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  In all the volumes of Annales. Ethics in Economy there are several interesting papers about the ethics of teaching in academic schools. I would like to add my paper to this collection at the conference in 2007. In my ...
 • Etyka w bankowości – dylematy pracownika bankowego 

  Lipiński, Czesław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Credibility and reliability of counter-partners are the most important features required for the efficient functioning of financial markets. Violating these requirements is an important aspect of the operational risk, ...
 • Etyka brokera ubezpieczeniowego 

  Wieteska, Stanisław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  A broker’s activity is one of the elements of insurance mediation. Brokers sell property and personal as well as life insurance policies. Apart from the range of duties, the quantitative condition of distribution channels, ...
 • Problematyka wymogów etycznych dotyczących osoby notariusza i sporządzanych przez niego czynności 

  Stawecki, Marek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The fundamental rules which should be followed by Notary Public are: honesty, reliability, detachment and impartiality, as well as keeping the professional secret. As a crucial participant in creating and carrying into ...
 • Logosfera a etyka społeczeństwa komunikacji 

  Lepa, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  This paper is concerned with the attitude of communication society towards the layer of ethical values. Contrary to what constitutes information society, the conception of communication society is based on the credibility ...
 • Hedonizm współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego 

  Wieczorkowska, Magdalena (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The concept of the society of consumption says that in this type of society everything is “for sale” if there is a consumer for this. That means that one can sell not only products and services but people, ideas and ...
 • Etyczne problemy sprawowania władzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

  Pawlak, Zbigniew; Smoleń, Andrzej (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  When power is exercised in the enterprise some ethical issues might occur with business ownership, personnel policy, working conditions etc. These issues and ways of addressing them were depicted and interpreted from the ...
 • Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych ONZ (Kair plus pięć, Pekin plus pięć, Stambuł plus pięć) 

  Kropiwnicki, Jerzy (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  For me the history of the battle for fundamental values of our civilization began in the mid-1990s. At that time three major conferences took place: the International Conference on Population and Development in Cairo in ...
 • Wokół etyki niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

  Dudek, Mieczysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The most basic aim of the psychological and pedagogical advisory centre is providing the child and its family with support at every stage of the problems arising. The target of such centres is also undertaking preventive, ...
 • Etyczne standardy relacji pomiędzy lekarzami a firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych 

  Makowska, Marta (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  This paper attempts an overview on the ethical issues of pharmaceutical industry gift-giving in the United States of America. The article shows that law is not the only way in which the relationship between physicians ...
 • Fundacje, media, etyka. Ciąg dalszy rozważań 

  Rotengruber, Przemysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The object of my last year’s presentation were communication (ethical, integration, political) threats posed by a foundation seen as an extension to a company in its traditional sense. I came to the conclusion that an ...
 • Stosunek do przeciwników politycznych w kampaniach wyborczych – próba oceny etycznej 

  Walerjan, Bożena (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The election campaigns in Poland have become oriented to the still more extent on fighting back the political opponents. Only seldom we can watch skirmishes about programmes and battles with the use of substantial ...

View more