Show simple item record

dc.contributor.authorMroziński, Juliusz
dc.date.accessioned2013-07-17T14:36:57Z
dc.date.available2013-07-17T14:36:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2466
dc.description.abstractThis article attempts to compare Jan Maria Rokita’s talks between 1989 and 2007, the period of his active participation in politics, and the theses which he posed as a journalist. This is meant to help answer the question about the extent of the evolution of the would-be Prime Minister’s views in relation to the Polish situation. The analysis is devoted to media information referring to Jan Rokita’s utterances and his 66 comments, which were published between 1 September, 2008 and 31 August, 2009 on dziennik.pl.en
dc.description.abstractArtykuł jest próbą porównania wypowiedzi Jana Marii Rokity z lat 1989–2007, czyli okresu aktywnego uczestnictwa w polityce, z tezami, jakie stawiał jako publicysta. Ich skonfrontowanie ma pomóc w odpowiedzi na pytanie o zakres ewolucji poglądów niedoszłego premiera w odniesieniu do sytuacji Polski. Analizie poddano informacje medialne, w których odwoływano się do słów posła Jana Rokity oraz 66 jego komentarzy, które ukazały się między 1 września 2008 a 31 sierpnia 2009 roku w portalu dziennik.pl.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Filologiczny UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPrimum Verbumpl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica;3
dc.titleByć politykiem, być publicystą – o Janie Marii Rokicie na wybranych przykładachpl_PL
dc.title.alternativeBeing a politician, being a journalist – Jan Maria Rokita, based on chosen examplesen
dc.typeArticleen
dc.page.number62-77
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record