SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
  Krzysztof Grzegorzewski
 2. Hermanna Brocha analiza faszyzmu
  Jakub Z. Lichański, Maciej Ganczar
 3. Na drodze do dyktatury. Polityka i propaganda Republiki Weimarskiej w prasie niemieckiej i polskiej w Niemczech do roku 1933
  Marek Ostrowski
 4. Massenmedien als Diskriminierungs – und Propagandamittel am Beispiel von Jehovas Zeugen in der UdSSR
  Justyna Haas
 5. Werbalna i pozawerbalna dyktatura „wrednych ludzi” w procesie komunikacji
  Joanna Ślósarska
 6. Priming i framing wybranych polskich publikacji o zamachach terrorystycznych w Brukseli w 2016 roku
  Rafał Leśniczak
 7. Kruszenie muru. O wpływie niezależnych ośrodków informacyjnych i wydawniczych na politykę kulturalną PRL
  Konrad W. Tatarowski
 8. Czy w NRD istniała cenzura literacka? Przekształcenia i biurokratyczno-organizacyjne umocowanie urzędu kontroli literatury w NRD
  Marek Rajch
 9. Propaganda i rzeczywistość nazistowska widziana oczami dziecka w powieści Johna Boyne’a Chłopiec w pasiastej piżamie
  Paweł Moskała
 10. Dyskurs wokół śmierci Stanisława Pyjasa (językowe strategie zarządzania kryzysem w prasie krakowskiej)
  Dorota Suska
 11. Telewizja jako narzędzie propagandy politycznej
  Barbara Sobczak
 12. Obraz wartości PRL w komiksie Henryka Jerzego Chmielewskiego Tytus, Romek i A’Tomek (analiza ksiąg z lat 1966–1987)
  Krzysztof Grzegorzewski
 13. Tytus, Romek i A’Tomek z perspektywy komunikatywizmu
  Anita Szwajkowska
 14. Gdy słowa stają się bronią: media w Rwandzie w latach 1990–2016
  Anna Pomiankowska-Wronka
 15. Wieloznaczność poznawcza jako strategia komunikacyjna
  Karolina Dobrosz-Michiewicz
 16. Werbalne sposoby komunikowania „dociekliwości” przez felietonistów (Piotra Zarembę, Magdalenę Środę i Szymona Hołownię). Wyniki badań empirycznych
  Anna Barańska-Szmitko
 17. Zastosowanie wybranych aplikacji internetowych w dziennikarstwie danych – analiza porównawcza
  Karol Król
 18. Jan Gadomski – redaktor „Gazety Polskiej” w świetle nowych źródeł
  Dorota Samborska-Kukuć

Recent Submissions