Recent Submissions

 • Od Redakcji 

  Czechowska, Iwona (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
 • The influence of insurance market on the economic development of Ukraine 

  Rybalchenko, Liudmyla (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  The level of economic development and the economic growth rates in Ukraine are very uneven. On the basement of production function were analyzed the factors of economic development in Ukraine. The influence of the level ...
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena ORCID; Łapkowska, Anna; Stępniak, Adrian; Witecka, Magda (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-03)
 • Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samorządu lokalnego 

  Rybińska, Daria (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Budżet obywatelski jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi, uwzględniających preferencje mieszkańców w procesie zarządzania środkami publicznymi. Jest on instrumentem, pozwalającym mieszkańcom na współdecydowanie o ...
 • Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych 

  Seta, Wronika; Wrońska, Karolina; Cegiełko, Szymon (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Wymagający klienci oraz szeroki zakres proponowanych przez instytucje finansowe produktów i usług tworzy barierę swobodnego wejścia tychże instytucji na rynek finansowy. Oferowanie zbliżonych produktów różniących się jedynie ...
 • Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania 

  Rzetecki, Adam (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz kapitału w ramach UE stanowi wyzwanie dla organów państw członkowskich ze względu na ryzyko uniknięcia płacenia podatków przez obywa-teli i przedsiębiorstwa. W artykule opisano ...
 • Challenges of monetary policy during crisis in the United Kingdom 

  Paduszyńska, Marta (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  The topic of the presented study is about the monetary policy in the United Kingdom, included situation and challenges of this policy during crisis. This article presents the structure of the central bank of England as ...
 • Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce 

  Przerywacz, Paweł (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sektora bankowego determinuje sposób budowania relacji z interesariuszami banków. Do najistotniejszej grupy interesów należą klienci, nabywcy produktów i usług bankowych, ...