Show simple item record

dc.contributor.authorMańkowski, Dobrosław
dc.date.accessioned2018-10-08T13:33:57Z
dc.date.available2018-10-08T13:33:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25939
dc.description.abstractThere is no research on sports organizations as national sport federation in Polish sociology. In this paper I try to describe and show elements from theory and methodology of sociology of organization, which can be used to study national sport federation. Mainly, I use the theory of fields proposed by Neil Fligstein and Doug McAdam (2016). First of all, I point the place of national sport federation in the institutional and law field. Secondly, I draft the framework of organization. Also I point the sub-field of power and other significant relations inside organization. Thirdly, I describe the institutional map of relations of organization at mezo-level its operation.en_GB
dc.description.abstractW polskiej socjologii nie prowadzono badań dotyczących takiej organizacji jak Polski Związek Sportowy. W niniejszym artykule staram się wskazać istotne elementy z zakresu teorii i metodologii socjologii organizacji, które można stosować do badania związku sportowego. Korzystając głównie z teorii pól Fligsteina i McAdama (2016), wskazuję, po pierwsze, na usytuowanie Polskiego Związku Sportowego w polu instytucjonalno-prawnym. Po drugie, odnoszę się do struktury wewnętrznej związku, istniejącego w nim subpola władzy, a także pokazuję szereg innych istotnych zależności istniejących w związku sportowym, takich jak działanie „czynnika ludzkiego” w kreowaniu, zarządzaniu i trwaniu tego związku. Po trzecie, opisuję usytuowanie związku sportowego na mapie instytucjonalnej na mezopoziomie jego działania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;65
dc.subjectsporten_GB
dc.subjectsport associationsen_GB
dc.subjectsociology of organizationen_GB
dc.subjectthe theory of fieldsen_GB
dc.subjectinstitutionalismen_GB
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectorganizacje sportowepl_PL
dc.subjectsocjologia organizacjipl_PL
dc.subjectteoria pólpl_PL
dc.subjectinstytucjonalizmpl_PL
dc.titlePolski Związek Sportowy jako organizacja w teorii pól Fligsteina i McAdamapl_PL
dc.title.alternativePolish Sport Federation. Draft from sociology of organizationen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[27]-40
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesDiMaggio P. J., Powell W. W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, “American Sociological Review”, vol. 48 (2), s. 147–160.pl_PL
dc.referencesDoktór K. (1975), Socjologia organizacji, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDoktór K. (1976), Socjologia organizacji: szkoły i kierunki badawcze, [w:] W. Morawski (red.), Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 15–37.pl_PL
dc.referencesDrucker, P. F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDunn E. C. (2008), Prywatyzując Polskę, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim E. (2012), O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFederowicz M. (2004), Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFligstein N., McAdam D. (2015), A Theory of Fields, University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesHirszowicz M. (1967), Wstęp do socjologii organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2014), Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubowska H., Nosal P. (red.) (2017), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKolarska L. (1975), Teoria organizacji a cele organizacyjne. [w:] K. Doktór (red.), Socjologia organizacji, Ossolineum, Wrocław, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesKostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2013), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Na­ukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera M. (red.) (2007), Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańskie Wy­dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKoza M., Thoenig J. (1995), Organizational Theory at the Crossroads: Some Reflections on European and United States Approaches to Organizational Research, „Organization Science”, vol. 6 (1), s. 1–8.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (red.) (1983), Współczesne teorie organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurkowska-Budzan M., Stasiak M. (2016), Stadion na peryferiach, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesLoewe I. (2014), Sport w mediasferze z perspektywy lingwisty, „Postscriptum Polonistyczne”, vol. 2 (14). s. 71–91.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Olsen J. P. (2005), Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarody M. (2011), Państwo a społeczeństwo, [w:] I. Krzemiński (red.), Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa, s. 65–74.pl_PL
dc.referencesMorawski W. (red.) (1976), Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNosal P. (2014), Technologia i sport, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPasko A. (2012), Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Avalon, Kraków.pl_PL
dc.referencesScott W. R. (2004), Reflections on a Half-Century of Organizational Sociology, “Annual Review of Sociology”, vol. 30, s. xii–21.pl_PL
dc.referencesSlack T., Hinings B. (1992), Understanding Change in National Sport Organizations: An Integration of Theoretical Perspectives, “Journal of Sport Management”, vol. 6 (1), s. 14–13.pl_PL
dc.referencesSlack T., Hinings B. (1994), Institutional Pressures and Isomorphic Change: An Empirical Test, “Organization Studies”, no. 15. s. 803–827.pl_PL
dc.referencesSlack T., Kikulis L. M. (1989), The Sociological Study of Sport Organizations: Some Observations on the Situation in Canada, “International Review for the Sociology of Sport”, no. 24, s. 179–199.pl_PL
dc.referencesSobczak K. (2017), W składzie węgla i papy. Cudowne lata dziewięćdziesiąte polskiej piłki nożnej, „Kultura Współczesna”, nr 1, s. 89–103.pl_PL
dc.referencesSterniczuk H., Żandarowski M. Z. (1983), Socjologiczna teoria organizacji. [w:] A. K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 164–237.pl_PL
dc.referencesWallernstein I. (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłoch R. (2017), Organizacje sportowe, [w:] H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127–135.pl_PL
dc.referenceshttps://msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/sport-wyczynowy/578,Sport-wyczynowy.html [dostęp 6.02.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailmankowskid@wp.eu
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.65.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record