Show simple item record

dc.contributor.authorDmowski, Seweryn
dc.date.accessioned2018-10-08T13:33:57Z
dc.date.available2018-10-08T13:33:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25940
dc.description.abstractThe aim of this paper is to depict the social and political dimension of football and its role in the selected non-democratic European political regimes. By using a comparative neo-institutional analysis of four fascist regimes (Nazi Germany, Fascist Italy, Spain under the rule of Franco and Portugal under the rule of Salazar), a typology of analytical categories has been determined to establish the meaning of football as a social and political institution in those political systems, including the impact of the official ideology on institutionalised football and the mechanism of gaining control over football by a non-democratic rule. The comparative analysis has demonstrated both similarities and differences in the extent to which football was politicised in Germany, Italy, Spain and Portugal – this has confirmed the results of other comparative studies of these regimes, but also pointed out to new dimensions of inter-relations between those political systems. This issue has not been analysed from such a broad comparative perspective as the earlier studies focused rather on an in-depth analysis of politicisation of sport in general (and not football specifically) in selected fascist regimes.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie społeczno-politycznego fenomenu futbolu oraz jego roli w wybranych niedemokratycznych reżimach politycznych w Europie. Wykorzystując porównawczą analizę neoinstytucjonalną czterech przypadków reżimów o charakterze faszystowskim (nazistowskie Niemcy, faszystowskie Włochy, frankistowska Hiszpania oraz salazarowska Portugalia), wypracowano typologię kategorii analitycznych umożliwiających określenie znaczenia futbolu jako instytucji społeczno-politycznej we wspomnianych reżimach politycznych, na którą składają się wpływ oficjalnej ideologii na zinstytucjonalizowany futbol oraz mechanizm przejmowania nad nim kontroli przez niedemokratyczną władzę państwową. W toku analizy porównawczej wykazano podobieństwa i różnice w upolitycznieniu futbolu w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii – zarówno potwierdzające dotychczasowe wyniki studiów porównawczych nad tymi reżimami, jak i ukazujące nowe płaszczyzny zależności pomiędzy nimi. Zagadnienie to nie było do tej pory analizowane w tak szerokiej perspektywie porównawczej – istniejące opracowania ograniczają się raczej do pogłębionej analizy upolitycznienia sportu ogólnie (a nie wyłącznie futbolu) przez wybrane reżimy faszystowskie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;65
dc.subjectfootballen_GB
dc.subjectpolitical regimeen_GB
dc.subjectfascismen_GB
dc.subjectpolitical institutionen_GB
dc.subjectEuropeen_GB
dc.subjectfutbolpl_PL
dc.subjectpiłka nożnapl_PL
dc.subjectreżim politycznypl_PL
dc.subjectfaszyzmpl_PL
dc.subjectinstytucja politycznapl_PL
dc.subjectEuropapl_PL
dc.titleFutbol jako instytucja społeczno-polityczna w wybranych niedemokratycznych reżimach politycznych w Europie. Analiza porównawczapl_PL
dc.title.alternativeFootball as a political institution in selected non-democratic political regimes in Europe. Comparative analysisen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number41-57
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAja T. G. (1998), Spanish sports policy in Republican and Fascist Spain, [w:] P. Arnaud, J. Riordan (eds.), Sport and International Politics. The impact of fascism and communism on sport, Routledge, New York, s. 97–113.pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R. (red.) (2002), Leksykon politologii, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, Wrocław, s. 385.pl_PL
dc.referencesArnaud P., Riordan J. (eds.) (1998), Sport and International Politics. The impact of fascism and communism on sport, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesBielański S. (2009), Sport w historii Włoch okresu faszystowskiego, [w:] T. Gąsowski, S. Bielański (red.) (2009), Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, Towarzystwo Historyczne „Historia Iagellonica”, Kraków, s. 87–100.pl_PL
dc.referencesConnolly K., MacWilliam R. (2005), Fields of Glory, Paths of Gold: The History of European Football, Mainstream Publishing, Edinburgh, s. 49.pl_PL
dc.referencesDjelic M. L. (2010), Institutional Perspectives – Working towards Coherence or Irreconcilable Diversity?, [w:] G. Morgan, J. L. Campbell, C. Crouch, O. K. Pedersen, R. Whitley (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, Oxford Handbooks, Oxford.pl_PL
dc.referencesDmowski S. (2018), Futbol i polityka. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w przygotowaniu].pl_PL
dc.referencesDrumond M. (2013), For the good of sport and the nation: Relations between sport and politics in the Portuguese New State (1933–1945), “Revista Estudos Politicos”, vol. 2 (7), s. 319–340.pl_PL
dc.referencesGąsowski T., Bielański S. (red.) (2009), Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach tota­litarnych i autorytarnych, Towarzystwo Historyczne „Historia Iagellonica”, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiulianotti R. (1999), Football: Sociology of the global game, Polity Press.pl_PL
dc.referencesGriffin R. (1993), The Nature of Fascism, Routdledge.pl_PL
dc.referencesHavemann N. (2005), Fussball unterm Hakenkreuz: Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz, Campus.pl_PL
dc.referencesHolzer J., Balík S. (2009), Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, s. 24–33, 91.pl_PL
dc.referencesHopkin J. (2006), Metody porównawcze, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 254.pl_PL
dc.referencesKallis A. (2000), The ‘Regime-Model’ of Fascism: A Typology, “European History Quarterly”, vol. 30 (1), s. 79–104.pl_PL
dc.referencesKassimeris C., Xinaris C. (2017), Politics and identity in European football: Cyprus in comparative context, [w:] P. Dolan, J. Connolly (eds.), Sport and National Identities: Globalization and Conflict, Routledge, chapter 4.pl_PL
dc.referencesLewis P. H. (2002), Latin Fascist Elites. The Mussolini, Franco and Salazar Regimes, Greenwood Publishing Group, ABC-Clio, London.pl_PL
dc.referencesLinz J. J. (1995), Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, Colorado.pl_PL
dc.referencesLlopis-Goig (2015), Spanish Football and Social Change. Sociological Investigation, Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesLowndes V. (2006), Instytucjonalizm, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 89–108.pl_PL
dc.referencesMarschik M. (1999), Between Manipulation and Resistance: Viennese Football in the Nazi Era, “Journal of Contemporary History”, vol. 34 (2), s. 215–229.pl_PL
dc.referencesMartin S. (2004), Football and Fascism. The National Game under Mussolini, Berg, Oxford.pl_PL
dc.referencesMerkel U. (2000), The hidden social and political history of the German football association (DFB), 1900–50, “Soccer and Society”, vol. 1 (2), s. 167–186.pl_PL
dc.referencesMorgan G., Campbell J. L., Crouch C., Pedersen O. K., Whitley R. (2010), Introduction, [w:] G. Morgan, J. L. Campbell, C. Crouch, O. K. Pedersen, R. Whitley (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, Oxford Handbooks, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesPayne S. G. (1983), Fascism: Comparison and Definition, University of Wisconsin Press, s. 3–7.pl_PL
dc.referencesPayne S. G. (1996), A History of Fascism 1914–1945, University of Wisconsin Press.pl_PL
dc.referencesPinto A. C. (ed.) (2009), Ruling Elites and Decision-Making in Fascist-Era Dictatorships, Columbia University Press, New York.pl_PL
dc.referencesPinto A. C., Kallis A. (eds.) (2015), Rethinking Fascism and Dictatorship in Europe, Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesPoboży M. (2010), Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich, [w:] K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 217, 218, 222, 225.pl_PL
dc.referencesQuiroga P. (2015), Spanish Fury: Football and National Identities under Franco, “European History Quarterly”, vol. 45 (3), s. 506–529.pl_PL
dc.referencesSerrado R. (2009), O jogo de Salazar: A política e o futebol no Estado Novo, Casa das Letras.pl_PL
dc.referencesStępiński M. (2015), Działacze Niemieckiego Związku Piłki Nożnej wobec dyktatury nazistowskiej w historiografii Republiki Federalnej Niemiec 1980–2010, „Zapiski Historyczne”, vol. 80 (1).pl_PL
dc.referencesTeja A. (1995), Italian sport and international relations under fascism, [w:] P. Arnaud, J. Riordan (eds.), Sport and International Politics. The impact of fascism and communism on sport, Routledge, New York, s. 147–170.pl_PL
dc.referencesWynn A. C. (2007), The Gooooaaaaaals of Government: Football as a Political Tool of Fascism and Nazism, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.651.457rep=rep1t ype=pdf [dostęp 28.02.2018].pl_PL
dc.referencesWyskok M. (2016), Instrumentalizacja piłki nożnej w państwie totalitarnym na przykładzie Trzeciej Rzeszy, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”, vol. 15 (3), s. 11–23.pl_PL
dc.contributor.authorEmailSeweryn.dmowski@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.65.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record