Show simple item record

dc.contributor.authorStempień, Jakub Ryszard
dc.date.accessioned2018-10-08T13:33:58Z
dc.date.available2018-10-08T13:33:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25943
dc.description.abstractIn the article results of an analysis comparing running boom in Poland and foreign countries are discussed. The list includes following factors: history, structure of the population of amateur runners, ideological background of the running boom (healthism) as well as achievements of participants of marathon races. The analysis bases on accessible data and reports. Six marathon races – prestigious, well organized and biggest in the world – were also chosen to be investigated and compared with five leading marathon races in Poland. Despite differences between Poland and western countries among history of running boom and structure of runners’ population (when analysing age and sex), important similarities are to be noticed: ideological background of popularity of running and runners’ social class affiliation.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wyniki analizy porównawczej polskich i zagranicznych doświadczeń związanych ze zjawiskiem mody na bieganie. Zestawienie obejmuje historię biegowego boomu w Polsce i na świecie. Rozpatrywana jest także kwestia struktury populacji biegaczy-amatorów, ideologicznego tła dla mody na bieganie (healthism), a także poziomu sportowego prezentowanego na otwartych dla amatorów zawodach maratońskich. Podstawę wnioskowania stanowi kwerenda dostępnych opracowań i statystyk. Drugim źródłem informacji są dane ilościowe odnoszące się do wybranych sześciu maratonów, stanowiących – pod względem liczby uczestników, renomy i poziomu organizacyjnego – czołówkę tego typu przedsięwzięć na świecie. Jako porównawczy jest traktowany materiał odnoszący się do pięciu imprez biegowych zaliczanych do tzw. Korony Maratonów Polskich. Pomimo różnic w historii biegowego boomu oraz w strukturze wiekowej i płciowej populacji biegaczy-amatorów, odnotować należy istotne podobieństwa, które dotyczą zwłaszcza ideologicznych źródeł mody na bieganie oraz klasowej przynależności biegaczy długodystansowców.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;65
dc.subjectpopularity of runningen_GB
dc.subjectleisure-time sporten_GB
dc.subjectmarathon racesen_GB
dc.subjectmoda na bieganiepl_PL
dc.subjectsport czasu wolnegopl_PL
dc.subjectbiegi maratońskiepl_PL
dc.titleModa na bieganie – doświadczenia Polski i innych krajów. Analiza porównawczapl_PL
dc.title.alternativeRunning boom – experiences of Poland and other countries. A comparative analysisen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number89-107
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBorowiec A., Lignowska I. (2012), Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesBottenburg Van M., Scheerder J., Hover P. (2010), Don’t miss the next boat: Europe’s opportunities and challenges in the second wave of running, “New Studies in Athletics”, no. 3–4.pl_PL
dc.referencesCrawford R. (1980), Healthism and the Medicalization of Everyday Life, “International Journal of Health Services”, no. 3.pl_PL
dc.referencesDziubiński Z. (2014), The Determinants of Polish Society’s Participation in Sport and the Directions of Change, “Physical Culture and Sport. Studies and Research”, no. 1.pl_PL
dc.referencesDziubiński Z. (2016a), Universally Accessible Sport in Polish Society’s Lifestyle: The Causes of Change, “IDO Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, no. 1.pl_PL
dc.referencesDziubiński Z. (2016b), Zmiana społeczno-kulturowa a renesans sportu powszechnego w Polsce, [w:] A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk (red.), Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesHancock T. (1986), Lalonde and beyond: Looking back at “A New Perspective on the Health of Canadians’”, “Health Promotion”, no. 1.pl_PL
dc.referencesKarlińska A. (2017), Sport dla każdego? Bieganie jako nowy wymiar zróżnicowania w społeczeństwie polskim, [w:] J.R. Stempień (red.), Moda na bieganie – zapiski socjologiczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesKłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M., Zysnarska M. (2014), Medykalizacja – wyzwanie XXI wieku, „Hygeia Public Health”, nr 3.pl_PL
dc.referencesŁysoń P. - kier. (2013), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalchrowicz-Mośko E. (2016), „Biegaj i zwiedzaj” – podróże na maratony jako współczesny trend w turystyce kulturowej i turystyce sportowej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (2013), Aktywność fizyczna Polaków, komunikat CBOS, nr 4887.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerényi Sz. (2015), The Popularisation and Expansion of Amateur Running Culture, [w:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds.), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire.pl_PL
dc.referencesScheerder J., Breedveld K., Borgers J. (2015), Who Is Doing a Run with the Running Boom? The Growth and Governance of One of Europe’s Most Popular Sport Activities, [w:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds.), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire.pl_PL
dc.referencesSkarżyński J. (2010), Biegiem przez życie, MegaSport, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSocha M. (2017), Świat społeczny biegaczy. Procesy i struktury, [w:] J.R. Stempień (red.), Moda na bieganie – zapiski socjologiczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesSokołowska M. (1986), Socjologia medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStempień J.R. (2014), Płeć maratonu – sport czasu wolnego w doświadczeniach kobiet, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.pl_PL
dc.referencesStempień J.R. (2015a), “Must be healthy, must be sporty” – experiences of Poland and selected European countries. The case of popularity of running, [w:] B. Sawicki (red.), Promotion of healthy lifestyle in European countries, Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.pl_PL
dc.referencesStempień J.R. (2015b), Polska moda na bieganie w świetle analizy kohort. Perspektywa socjologiczna, [w:] M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesStempień J.R. (2016), Bieganie, zwiedzanie i klasa średnia – przygarść socjologicznych uwag i ob­serwacji o turystyce biegowej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesStempień J.R. (2017a), Bieganie jako praktyka dystynktywna. Analiza z wykorzystaniem teorii Pierre’a Bourdieu, [w:] J.R. Stempień (red.), Moda na bieganie – zapiski socjologiczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesStempień J.R. (2017b), Ideologia healthismu jako fons et origo mody na bieganie, „Kultura i Spo­łeczeństwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzosland J. (2009), Textilcross 1979–2009, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalewski P. (2016), Historia biegania w Polsce. Początki i rozwój biegów masowych, “Runner’s World”, www.runners-world.pl [dostęp 28.03.2018].pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M. (2012), Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2.pl_PL
dc.referenceswww.arrs.net [portal internetowy Association of Road Racing Statisticians].pl_PL
dc.referenceswww.bmw-berlin-marathon.com [strona internetowa Maratonu Berlińskiego].pl_PL
dc.referenceswww.chicagomarathon.com [strona internetowa Maratonu Chicagowskiego].pl_PL
dc.referenceswww.lodzmaraton.pl [strona internetowa Maratonu Łódzkiego].pl_PL
dc.referenceswww.marathonguide.com [portal internetowy dla biegaczy-amatorów].pl_PL
dc.referenceswww.maratonypolskie.pl [portal internetowy dla biegaczy-amatorów].pl_PL
dc.referenceswww.pzumaratonwarszawski.com [strona internetowa Maratonu Warszawskiego].pl_PL
dc.referenceswww.runnersworld.co.uk [strona internetowa magazynu “Runner’s World”].pl_PL
dc.referenceswww.runners-world.pl [strona internetowa magazynu “Runner’s World” – wydanie polskie].pl_PL
dc.referenceswww.running.competitor.com [strona internetowa magazynu “Competitor Running”].pl_PL
dc.referenceswww.runrepeat.com [portal i sklep internetowy dla biegaczy].pl_PL
dc.referenceswww.schneiderelectricparismarathon.com [strona internetowa Maratonu Paryskiego].pl_PL
dc.referenceswww.statista.com [portal internetowy poświęcony badaniom rynkowym i konsumenckim].pl_PL
dc.referenceswww.virginmoneylondonmarathon.com [strona internetowa Maratonu Londyńskiego].pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.r.stempien@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.65.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record