SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie. Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach
GRAŻYNA HABRAJSKA
2. Logiki dyskursów
ALEKSY AWDIEJEW
3. Retoryka, matematyka, fizyka i dowodzenia. Wprowadzenie do dyskusji
JAKUB Z. LICHAŃSKI
4. Komunikacyjna analiza tekstu perswazyjnego
GRAŻYNA HABRAJSKA
5. Obiekty ideologiczne w argumentacji aksjologicznej
PIOTR LEWIŃSKI
6. Kilka spostrzeżeń na temat odbioru tekstu nacechowanego ideologicznie
ELŻBIETA LASKOWSKA
7. Jak przekonać do siebie i swoich poglądów czytelnika felietonu? Analiza danych empirycznych
ANNA BARAŃSKA-SZMITKO
8. Obiekty ideologiczne w dyskursie parlamentarnym
ANITA FILIPCZAK-BIAŁKOWSKA
9. Gesty i rytuały niewerbalne oraz ich znaczenie w obecnej polityce polskiej
JOLANTA ANTAS, MICHAŁ KOZIEŃ
10. Chwyty negocjacyjne – przegląd zagadnień
ZBIGNIEW NĘCKI
11. Aktywacja standardów osobistych odbiorcy jako ograniczenie dla występowania efektu perswazyjnego komunikatu (na przykładzie message-matching effect)
KAROLINA DOBROSZ-MICHIEWICZ
12. Argumentacja u Kanta ze współczesnej perspektywy – Frege i Habermas
MAREK OSTROWSKI
13. Imponderabilia perswazyjne. (Poza)kognitywne uwarunkowania skuteczności argumentacji
KRZYSZTOF KORŻYK
14. Perswazyjność dyskursu poprawności politycznej z uwzględnieniem podłoża filozoficznego
DOROTA GARBICZ
15. Perswazja poprzez segmentację wiadomości w rosyjskich internetowych serwisach informacyjnych
ALEKSANDER KIKLEWICZ
16. Sposoby wspierania tez w programach informacyjnych
WIESŁAW CZECHOWSKI
17. Luka informacyjna jako czynnik wyzwalający zaciekawienie odbiorcy (na podstawie analizy nagłówków artykułów zamieszczonych w wybranych portalach internetowych)
ANITA FILIPCZAK-BIAŁKOWSKA
18. Reklama w konwencji zwiastuna filmowego – perswazja czy manipulacja?
AGNIESZKA BARCZYK-SITKOWSKA
19. Perswazja w dyskursie gerontologicznym – przeszkody i strategie w komunikacji z pacjentem geriatrycznym
KRZYSZTOF OZGA, AGNIESZKA OZGA
20. Techniki komponowania obrazowania w tekstach kabaretonu
WIESŁAW CZECHOWSKI, KRZYSZTOF OZGA
21. „Kocham Cię” jako performatyw
MACIEJ SERGIUSZ PIOTRKOWSKI

VARIA

22. Gatunki w dziennikarstwie poradnikowym (na przykładzie prasy). Część I
MONIKA WORSOWICZ
23. Rola aktów illokucyjnych w kształtowaniu wizerunku prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Studium ogólnopolskich dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”
RAFAŁ LEŚNICZAK
24. Kilka uwag do biografii i działalności publicystycznej Marii Ilnickiej
DOROTA SAMBORSKA-KUKUĆ
25. Serialowy obraz spotkania międzykulturowego. Studium przypadku serialu Dziewczyny ze Lwowa
KATARZYNA DRĄG

Recent Submissions

View more