Show simple item record

dc.contributor.authorZelga, Kamila
dc.date.accessioned2019-01-10T09:32:32Z
dc.date.available2019-01-10T09:32:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26393
dc.description.abstractPostępująca globalizacja oraz dominacja nowoczesnych technologii powodują modyfikacje na wielu obecnych rynkach towarów oraz świadczonych usług. Banki podkreślają ideę równych szans dla wszystkich uczestników rynku, jednak powstaje pytanie czy stanowią wystarczająco elastycz-ne i konkurencyjne cenowo podmioty? Okazuje się bowiem, iż tradycyjna bankowość nie stanowi zagrożenia dla sektora Fin-Tech, nastawionego na współpracę w zakresie ożywienia sektora finansowego, dostosowującego swoje usługi do oczekiwań klientów. Wykazano, iż firmy Fin-Tech powinny poddać swoje firmy regulacjom sektora finansowego, co sprawi, iż wykreowane zostaną równe reguły gry wszystkich podmiotów oferujących podobne usługi oraz zapobiegnie arbitrażo-wi regulacyjnemu.pl_PL
dc.description.abstractThe ongoing globalization and dominance of modern technologies cause modifications on many current markets of goods and services. Banks emphasize the idea of equal opportunities for all market participants, but the question arises whether they are sufficiently flexible and competitively priced entities? It turns out that traditional banking is not a threat to the Fin-Tech sector, focused on cooperation in the recovery of the financial sector, adapting its services to customer expectations. It has been shown that Fin-Tech companies should submit their companies to financial sector regulations, which will result in creating equal rules of the game for all entities offering similar services and preventing regulatory arbitrage.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectFin-Techpl_PL
dc.subjecttradycyjne bankipl_PL
dc.subjectregulacjepl_PL
dc.subjectwspółpracapl_PL
dc.subjecttraditional bankspl_PL
dc.subjectregulationspl_PL
dc.subjectcooperationpl_PL
dc.titleSektor fin-tech – zagrożenie czy szansa dla banków?pl_PL
dc.title.alternativeFin-tech sector – a threat or a change for banks?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number79-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl_PL
dc.referencesBuckley R.P., Malady L., 2015, Building consumer demand for digital financial services – the new regulatory frontier, „Journal of Financial Perspectives”, Vol. 3, No. 3.pl_PL
dc.referencesCiesielski M., 2016, „Bye, bye banks”. Banki nie będą nam potrzebne?, Forsal, http://forsal.pl/artykuly/919157,wizjabilla-gates-a-dotyczaca-bankow.html.pl_PL
dc.referencesGnutek M., 2017, Sektor Fin-Tech – realne zagrożenie czy potencjalny partner dla banków?, „Profit Journal”, nr 2.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., 2014, Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, WIB, Alterum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2015, Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie interna-cjonalizacji, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolski sektor bankowy jest stabilny, lecz czeka go wiele wyzwań, 2015, PR News, http://prnews.pl/wiadomosci/polski-sektor-bankowy-jest-stabilny-lecz-czeka-go-wiele-wyzwan-6551512.html.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., 2016, Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, „E-mentor”, nr 2.pl_PL
dc.referencesTeo E., Kuo Chuen D., 2015, Emergence of FinTech and the LASIC principles, „Journal of Finan-cial Perspectives”, Vol. 3, No. 3.pl_PL
dc.referencesTwaróg E., 2016, Czy firmy fintechowe są zagrożeniem dla branży bankowej?, http://www.bankier.pl/.pl_PL
dc.referencesWidawski P., Brakoniecki M., 2016, Raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju, Fin- Tech Poland, Obserwatorium.BIZ, Centrum Prawa Nowych Technologii.pl_PL
dc.referencesZachariasz I., 2016, Fin-Tech – zagrożenie czy szansa dla sektora bankowego. Bliska perspektywa, http://igorzacharjasz.innpoland.pl/.pl_PL
dc.referencesEFMA – Infosys Finacle Innovation Survey, 2015, https://www.efma.com/study/detail/21891.pl_PL
dc.referencesAccenture – The Future of FinTech, 2014, https://www.accenture.com/us-en/insight-future-fintech-banking. FIN-TECH SECTOR –pl_PL
dc.relation.volume19pl_PL
dc.subject.jelG2
dc.subject.jelG23
dc.subject.jelG28


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska