SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji
MONIKA WORSOWICZ, PAULINA CZARNEK-WNUK
2. Motyw podróży w reportażu radiowym
JOANNA BACHURA-WOJTASIK, KINGA SYGIZMAN
3. Wzajemne relacje dziennikarstwa wojennego i stosunków międzynarodowych – przyczyny, mechanizmy, konsekwencje
ZBIGNIEW BEDNAREK
4. Płatne treści w serwisach internetowych polskiej prasy codziennej
JOLANTA BOGDAŃSKA
5. Dziennikarstwo kulinarne a internetowe recenzje – wyzwanie czy zagrożenie?
AGNIESZKA DANOWSKA-TOMCZYK
6. Radio Obywatelskie z Poznania jako przykład radia społecznego
URSZULA DOLIWA
7. Kategoria tożsamości i stereotypu w komunikacji religijnej. Próba hermeneutycznej interpretacji tekstów prasowych tygodnika „Newsweek Polska” w kontekście obrad synodu o rodzinie 2014–2015
RAFAŁ LEŚNICZAK
8. Regulacje prawa karnego w informacyjnych materiałach prasowych
MARIA ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA
9. Współczesne łódzkie dziennikarstwo kulturalne – magazyny z tradycją
JOANNA MIKOSZ
10. Protest song Masters of War Boba Dylana – analiza luhmannowska
MAREK OSTROWSKI
11. Władza wobec newsów śledczych na przykładzie amerykańskich i polskich afer politycznych
MAREK PALCZEWSKI
12. Stosunki nadawczo-odbiorcze w internetowej relacji sportowej „na żywo”
RAFAŁ SIEKIERA
13. Data journalism, geojournalism, CAR i robot journalism jako nowe odmiany i terminy w dziennikarstwie
PRZEMYSŁAW SZEWS
14. Gatunki w dziennikarstwie poradnikowym (na przykładzie prasy). Część II
MONIKA WORSOWICZ
15. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ i kształcenie studentów z perspektywy 10 lat
BARBARA BOGOŁĘBSKA
16. Głos praktyka w sprawie kształcenia dziennikarzy
PIOTR BOROWSKI
17. Uczestnictwo Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego w programie Erasmus. Podsumowanie 10-letniej współpracy międzynarodowej
JOANNA MIKOSZ

Recent Submissions