Show simple item record

dc.contributor.authorKrasińska, Izabela
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-03-14T12:05:49Z
dc.date.available2019-03-14T12:05:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKrasińska I., Działalność redakcyjno-wydawnicza ks. Henryka Antoniego Szumana na rzecz najmłodszych odbiorców. Na przykładzie „Naszego Przewodnika” (1913–1919), [w:] Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku , Red. Michalska I., Michalski G., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 299-318, doi: 10.18778/7969-144-9.24pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-144-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27144
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectoświatapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectinstytucje wydawnicze w XIX i XX w.pl_PL
dc.subjectwydawnictwa w Królestwie Polskimpl_PL
dc.subjectprogramy upowszechniania wiedzypl_PL
dc.subjectpopularyzacja wiedzypl_PL
dc.subjectstaropolska literatura pedagogicznapl_PL
dc.titleDziałalność redakcyjno-wydawnicza ks. Henryka Antoniego Szumana na rzecz najmłodszych odbiorców. Na przykładzie „Naszego Przewodnika” (1913–1919)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number299-318pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Zakład Historii Prasy i Książkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-693-2
dc.identifier.doi10.18778/7969-144-9.24


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe