SPIS TREŚCI

1. Paleolit Półwyspu Koreańskiego w świetle badań na stanowisku Suyanggae
Marcel Bartczak
2. O przynależności kulturowej materiałów z osady na stanowisku 1 w Biskupicach, pow. sieradzki, woj. łódzkie
Przemysław Muzolf
3. Analiza antropologiczna szczątków kostnych pochodzących z grobu skrzynkowego kultury pomorskiej ze stanowiska nr 1 w Kręcieszkach, gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. łódzkie
Beata Borowska-Strugińska, Mariusz Rychter
4. Ozdoby stroju wykonane z paciorków w kulturze wielbarskiej
Kinga Żyto
5. Czy rzeczywiście najstarsze – weryfikacyjne badania najwcześniej datowanych gródków stożkowatych
Anna Marciniak-Kajzer
6. Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z gródka stożkowatego w Giecznie, gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie
Anna Nierychlewska, Jerzy Sikora
7. Badania archeologiczne dworu Zarembów w Kalinowej – siedziby jednego z najzamożniejszych rodów w średniowiecznej Polsce
Artur Ginter
8. Konserwacja i rekonstrukcja rękawicy skórzanej z Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Sebastian Nowak
9. Średniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkie
Łukasz Antosik, Joanna Słomska, Paweł Zawilski
10. Fragmenty tkaniny wełnianej odkrytej w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie
Łukasz Antosik
11.Zespół dewocjonaliów z wykopalisk na cmentarzu przy kościele pw. św. Barbary na Starym Mieście w Częstochowie
Iwona Młodkowska-Przepiórowska
12. From the history of Polish archaeology studies of the beginning of the Polish state 1948–1966 („Millennium Program”)
Adrianna Szczerba

Recent Submissions