CONTENT

1. Zamiast wstępu - Instead of introduction
Paweł Jokiel
2. Okresy suche i wilgotne w Łodzi w XX wieku - Dry and wet periods in Łódź in XXth century
Agnieszka Podstawczyńska
3. Fale ciepła i chłodu w środkowej Polsce na przykładzie Łodzi - Waves of warmth and coldness in Central Poland on the example of Łódź
Joanna Wibig
4. Zmiany, zmienność i ekstremalne sumy parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej w Łodzi w drugiej połowie XX wieku - Changes, changeability and extreme total surface evaporation and potential evapotranspiration in Łódź in 2nd half of the XXth century
Paweł Jokiel
5. Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania - Maximum duration of extreme summer low flows in Central Poland and its determinants
Edmund Tomaszewski
6. Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951-2000 - Extreme discharges of selected rivers in Central Poland in 1951-2000
Paweł Jokiel
7. Ekstremalne stany wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-2000 - Extreme groundwater levels in Central Poland in 1951-2000
Przemysław Tomalski
8. Nadzwyczajne zdarzenia w infrasktrukturze transportu drogowego województwa łódzkiego - Exceptional events in the infrastracture of road transport in Łódź district
Maciej Ziułkiewicz
9. Osuwiska w województwie łódzkim i ich szczególny charakter w wyrobisku KWB "Bełchatów" - Landslides in Łódź district and their special character in KWB "Bełchatów" opencast mining
Leopold Czarnecki, Jan Goździk


Redaktor zeszytu
Paweł Jokiel


Recenzent
Andrzej T. Jankowski

Recent Submissions