Show simple item record

dc.contributor.authorSkolimowska, Anna
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T12:22:05Z
dc.date.available2019-05-28T12:22:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSkolimowska A., Formy przekazu baśni w epoce wtórnej oralności – między archaiczną a współczesną recepcją niewspółczesnych dzieł literatury dla dzieci, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 285-297, doi: 10.18778/7969-026-8.23pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28734
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectbaśniepl_PL
dc.subjectliteratura dla dziecipl_PL
dc.titleFormy przekazu baśni w epoce wtórnej oralności – między archaiczną a współczesną recepcją niewspółczesnych dzieł literatury dla dziecipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number285-297pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSt. Majewski Spółka Akcyjna S.K.A.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesAdamczykowa Z., Literatura dziecięca, funkcje – kategorie – gatunki, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBachelard G., Poetyka marzenia, tłum. L. Brogowski, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesBettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, t. I–II, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesCalvino I., Baśnie włoskie zaczerpnięte z przekazów tradycji ludowej i opowiedziane na nowo, przeł. S. Kasprzysiak, J. Popiel, K. Skórska, A. Wasilewska, M. Woźniak, M. Wyrembelski, t. I, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCalvino I., Fiabe italiane, Mediolan 1993.pl_PL
dc.referencesCieślikowski J., Wielka zabawa, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesEco U., Sześć przechadzek po lesie fikcji, tłum. J. Jarniewicz, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesEco U., Sei passeggiate nei boschi narrativi, Mediolan 2000.pl_PL
dc.referencesEichelberger W., Suchowierska A., Bajka to życie, albo z jakiej jesteś bajki, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesHopfinger M., Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKubicki R., Koniec pewnego świata, czyli o baśni opowiadanej w chwilach tryumfu i zgonu, [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. II, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesLeszczyński G., Baśń: rytuał przejścia (rite de passage), [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. II, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesŁugowska J., Baśń jako wprowadzenie do myślenia aksjologicznego, [w:] G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, t. II, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesOng W. J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPéju P., Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne, przeł. M. Pluta, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPropp W., Nie tylko bajka, przeł. D. Ulicka, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWaksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesWojciechowska D., Po co komu smutne baśnie – o problemach dziecięcej tanatologii, [w:] J. Ługowska (red.), Baśnie nasze współczesne, Wrocław 2005pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.23


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe