Przeglądaj według

 

STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE ASPEKTY ZMIENNOŚCI WYBRANYCH ELEMENTOW KLIMATU POLSKI
Krzysztof Fortuniak


    REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA Tadeusz Krzemiński, Kazimierz Kłysik, Stanisław Krysiak

    REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Jadwiga Pawłak

    REDAKTOR TECHNICZNY Wiesława Łubiech

    KOREKTOR Bogusława Kwiatkowska

    Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Najnowsze pozycje