SPIS TREŚCI

1. Wsparcie seniora w formie opieki formalnej, pozaformalnej i nieformalnej na przykładzie rozwiązań w Anglii
Justyna Hołyst
2. Remarks on Statistical Measures for Assessing Quality of Scoring Models
Adam Piotr Idczak
3. A Dynamic Approach to a Comparative Evaluation of Financial Performance of Sections and Sectors of the Polish Economy
Wanda Skoczylas, Barbara Batóg
4. Narrow Banking from the Perspective of Risk
Jacek Pera
5. Ocena utraconych lat życia z powodu chorób sercowo‑naczyniowych w populacji osób starszych w Polsce
Monika Burzyńska, Małgorzata Pikala, Irena Maniecka-Bryła
6. Różnorodność pokoleniowa pracowników a preferowany model kultury organizacyjnej
Anna Lucyna Wziątek-Staśko
7. Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries
Liwiusz Wojciechowski, Kamil Makieła
8. On the Use of Permutation Tests in the Analysis of the Factorial Design of Experiment Results
Małgorzata Złotoś
9. The Impact of Trade Liquidity on the Rates of Return from Emerging Market Shares Based on the Example of Poland, Austria and Hungary
Agata Gniadkowska-Szymańska
10. Przestrzenna analiza kapitału ludzkiego w obszarze zdrowia w Polsce w powiązaniu z sytuacją społeczno‑ekonomiczną w regionach
Maria Klonowska-Matynia
11. The Application of Discriminant Analysis to the Identification of Key Factors of the Development of Polish Cities
Barbara Batóg, Jacek Batóg
12. A Ranking of Combined Nomenclature Chapters According to Quality of Data on Intra‑Community Trade in Goods of Polish Businesses
Iwona Markowicz, Paweł Baran
13. The Directions of Interrelations Between the Company’s Performance and Corporate Social Responsibility (CSR) Activities
Robert Zajkowski, Ada Domańska
14. The Application of Statistical Methods to Identify Factors Determining Employment Effectiveness in District Labour Offices in Poland
Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak, Maciej Oesterreich

Recent Submissions