CONTENT

 1. Wprowadzenie
 2. Aktywizacja, partycypacja, współpraca: blaski i cienie
  Hanna Podedworna
 3. Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich
  Marta Klekotko, Krzysztof Gorlach
 4. The LEADER programme in Central Europe. A new local development policies
  Pascal Chevalier,Marie-Claude Maurel
 5. Involvement of local stakeholders in LEADER (2007-2013) programme partnerships in Eastern Germany: network thinking and context effects
  Guillaume Lacquement
 6. Networking leader and local oligarchies
  Bernadett Csurgo, Imre Kovach
 7. Badanie kapitału społecznego LGD - uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań
  Elżbieta Psyk-Piotrowska
 8. Aktywność społeczna członków lokalnych grup działania
  Danuta Walczak-Duraj
 9. Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w lokalnych grupach działania
  Agnieszka Kretek-Kamińska
 10. Zasoby kapitału społecznego liderów podkarpackich lokalnych grup działania a ich partycypacja polityczna
  Katarzyna Zajda
 11. Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. Lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych
  Marek Furmankiewicz
 12. Czy rozwój infrastruktury społecznej wystarczy do wzrostu kapitału społecznego i aktywizacji polskiej wsi?
  Ryszard Kamiński
 13. Rola doradców i ekspertów w usuwaniu barier wdrażania lokalnych strategii rozwoju
  Jacek Puchała

Recent Submissions