Recent Submissions

 • Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta 

  Nowak, Katarzyna (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
  Udzielanie kredytów przez banki obarczone jest ryzykiem kredytowym, jakim jest brak spłaty zobowiązania przez dłużnika. W tym celu banki wymagają zabezpieczeń, a jedną z głównych form zabezpieczenia kredytu jest ubezpieczenie, ...
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena ORCID; Karpowicz, Edyta; Witecka, Magda; Jabłoński, Maciej; Zimny, Artur; Witczak, Radosław ORCID (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
 • Specyfika i konkurencyjność banków spółdzielczych w Polsce 

  Musialik, Klaudia (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
  Bankowość spółdzielcza postrzegana jest głównie jako mało nowoczesna bankowość tradycyjna o charakterze lokalnym. W związku z tym podjęto taki, a nie inny temat artykułu, by pokazać jego konkurencyjność w różnych obszarach. ...
 • Usługi finansowe a technologia blockchain – aktualne problemy oraz wyzwania podatkowe 

  Supera-Markowska, Maria (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
  Usługi finansowe wobec możliwości wykorzystania do płatności walut wirtualnych (przede wszystkim bitcoina), opartych na technologii blockchain, nabierają nowego wymiaru. Dokonywa-nie płatności bezpośrednich z użyciem ...
 • Otoczenie regulacyjne sektora fintech na przykładzie dyrektywy PSD2 i wybranych ustaw krajowych 

  Gawron, Oliwia (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
  W dobie cyfryzacji instytucje finansowe coraz częściej współpracują z podmiotami FinTech w celu tworzenia innowacji produktowych. Jednak rynek finansowy nie zawsze jest przygotowany na to. W obliczu niewystarczających ...
 • Zjawisko szarej strefy w Polsce – przyczyny, skutki i metody ograniczania 

  Franciszkowska, Sara; Węgrzyn, Anna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
  Artykuł dotyczy szarej strefy, rozumianej jako wszelkie próby unikania obowiązku podatkowego przez obywateli. Zjawisko to jest nieodłączną częścią każdej gospodarki i może na nią wpływać zarówno w sposób pozytywny, jak i ...
 • Kredyt studencki jako źródło finansowania edukacji wyższej 

  Cieślak, Daria (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2019)
  W Polsce kredyt studencki udzielany jest od 1998 roku. Jak się okazuje obecnie nie jest on dość popularny, a z roku na rok udzielanych kredytów studenckich jest coraz mniej. Powstaje pytanie dlaczego tak się dzieję i co ...
 • Od redakcji 

  Czechowska, Iwona (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)