CONTENT

 1. Wprowadzenie. Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązywanie
  Grotowska-Leder, Jolanta
 2. Relacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszkania – aspekty teoretyczne i empiryczne
  Marek Niezabitowski
 3. Formy wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w kontekście poziomu jej samooceny i motywacji do pracy
  Marcjanna Nóżka
 4. Stygmatyzacja społeczna jako perspektywa teoretyczno-badawcza (na przykładzie badań nad stygmatyzacją ludzi biednych)
  Iwona Kudlińska
 5. Międzypokoleniowa transmisja alkoholizmu (na podstawie narracji „trzeźwiejących” alkoholików)
  Andrzej Kacprzak
 6. Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna
  Elżbieta Kolasińska
 7. Aktywność obywatelska w ramach inicjatyw nieformalnych. Przyczynek do refleksji
  Borys Martela
 8. Podmiotowość mieszkańców Łodzi i jej uwarunkowania
  Monika Mularska-Kucharek
 9. Czy wirtualna wspólnota jest wspólnotą?
  Anna Bujała
 10. Społeczne kryteria polskości w opinii Polaków w latach 1988–2008,a problem włączania obcokrajowców do uczestnictwa w polskiej wspólnocie narodowej
  Marcin Pierzchała
 11. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach jako narzędzie inkluzji rodzinnej i społecznej
  Lucjan Miś
 12. Społeczność lokalna wobec problemu wykluczenia społecznego – organizowanie pomocy dla samopomocy
  Krystyna Faliszek, Ewa Leśniak-Berek
 13. Rola sieci wsparcia w kreowaniu polityki obywatelskiej w skali lokalnej
  Maria Gagacka
 14. System doradztwa zawodowego jako sieć wsparcia w profesjonalnym otoczeniu człowieka
  Agata Wesołowska
 15. RECENZJA – Carol Leathwood and Barbara Read, Gender and the Changing Face of Higher Education. A Feminized Future?, Open University Press, 2009, ss. 217
  Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Recent Submissions