Recent Submissions

 • Otwartość posthumanizmu (wprowadzenie) 

  Leszczyński, Marcin; Misztal, Dawid ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • A Stieglerianesque Critique Of Transhumanisms: On Narratives And Neganthropocene 

  Mróz, Adrian (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  While drawing from the philosophy of Bernard Stiegler throughout the paper, I commence by highlighting Zoltan Istvan’s representation of transhumanism in the light of its role in politics. I continue by elaborating on ...
 • (Nie)-ludzkie okropności wojny. Czy Goya był wspólnikiem Heraklita? 

  Woźniak, Adam (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The article in an attempt to show a certain group of views about war. Within this group war is treated as something exceeding the realm of human influence. In the paper as examples of that approach are discussed philosophy ...
 • Wokół antropologicznych założeń transhumanizmu 

  Misztal, Dawid ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Insofar as transhumanism can be seen as a consequence of the undermining of traditional anthropological beliefs by scientific discoveries and technological progress, the issues of philosophical anthropology should be ...
 • Praca i słowa: humanizm socjalistyczny Karola Marksa w świetle foucaultowskiej tezy o kresie człowieka 

  Jativa, Tomasz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of this paper is to compare philosophical methodologies of Karl Marx and Michel Foucault. The comparison is centered on the problem of humanism: whereas socialist humanism can be seen as a core belief of Marx's ...
 • Transhumanizm a rozwój praw człowieka 

  Smyczek, Sara (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The development of genetic engineering, artificial intelligence and new technologies is a contemporary concern regarding its impacts on the idea of humanity and, particularly in law, on the idea of human rights. The aim ...
 • Miguela de Unamuna człowiek z krwi i kości - jednostkowy humanizm w myśli hiszpańskiej przełomu XIX i XX wieku 

  Frankiewicz, Paulina (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  “Człowiek z krwi i kości, który rodzi się, cierpi i umiera – przede wszystkim umiera – który je i pije, bawi się i śpi, myśli i kocha, człowiek, którego się widzi, i słyszy, brat, prawdziwy brat. [...] I ten konkretny człowiek ...
 • Posthumanizm jako ideologia i perspektywa badawcza 

  Bogusławski, Marcin M. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem mojego artykułu jest próba pokazania, że posthumanizm jest ideologią, która znajduje swoje przedłużenie w perspektywie badawczej nazywanej posthumanistyką. Stosowane przeze mnie pojęcie ideologii nie jest nacechowane ...
 • Nonantropocentryzm w ujęciu ekologii głębokiej 

  Mateja-Furmanik, Magdalena (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The growing concern over the state of environment pollution, depletion of natural resources, diminishing Arctic polar ice cap, to name just a few, has led to escalating interest in ecological movements. While "shallow ecology ...
 • Rozum wyzwolony. Golem XIV jako przykład osobliwości technologicznej 

  Owczarek, Karolina (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  One of the most important transhumanistic ideas is singularity which can be described as a horizon of events, prediction horizon, transitional phase or emergence of conscious artificial intelligence. So nowadays it has ...
 • Osobliwość Raymonda Kurzweila jako wizja dziejów 

  Szymański, Kamil (2019)
  In my article I present the characterization of the state of "singularity" as an upcoming moment in history, which is being foretold by Raymond Kurzweil – futurologist, computer scientist and transhumanist. I also present ...