Show simple item record

dc.contributor.authorZiółkowska-Kuflińska, Magdalena
dc.date.accessioned2021-03-24T07:54:54Z
dc.date.available2021-03-24T07:54:54Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34476
dc.description.abstractThe traditional corrida de toros, belonging to the broad category of tauromachic shows, is most often associated with the domain of men. In fact, statistics confirm that the majority of people employed in the bullfighting are men. Women constitute only a few percent. From the beginning of the existence of corrida de toros, women aspired to become a matador. The Matador has the right or even obligation to kill a bull during the show. This task is seen as dangerous and very difficult. The history of bullfighting shows that there always have been women who tried to oppose existing stereotypes. Usually they were units. Women did not learn this profession en masse. Nowadays, social moods are on their side in most cases, but they are still very few compared to men. Part of society still believes that a woman should not take someone’s life, because she was created to give it.en
dc.description.abstractTradycyjna corrida de toros, należąca do szerokiej kategorii widowisk tauromachicznych, kojarzy się najczęściej z domeną mężczyzn. W istocie dane statystyczne potwierdzają, że większość zatrudnionych w branży osób to mężczyźni. Kobiety stanowią zaledwie kilka procent. Od samego początku istnienia corrida de toros kobiety aspirowały do zawodu matadora. Matador ma prawo, a wręcz obowiązek zabić byka podczas widowiska. Zadanie to jest postrzegane jako niebezpieczne i bardzo trudne. Historia tauromachii pokazuje, że zawsze istniały kobiety, które próbowały przeciwstawiać się obowiązującym stereotypom. Zazwyczaj były to jednostki. Kobiety nie uczyły się tego zawodu masowo. Współcześnie nastroje społeczne są w większości przypadków im przychylne, jednak nadal w porównaniu z mężczyznami kobiet-matadorek jest bardzo mało. Część społeczeństwa uważa nadal, że kobieta nie powinna zabierać życia, bowiem stworzona jest do jego dawania.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;70pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectSpainen
dc.subjectmatadoren
dc.subjectbullfightingen
dc.subjectwomenen
dc.subjectcultureen
dc.subjectsocietyen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectdeathen
dc.subjectHiszpaniapl
dc.subjectmatadorpl
dc.subjectcorrida de torospl
dc.subjectkobietypl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectspołeczeństwopl
dc.subjecthistoriapl
dc.subjectśmierćpl
dc.titlePo co kobiecie walka z bykiem? Rola kobiet-matadorek w hiszpańskiej tradycji corrida de torospl
dc.title.alternativeWhy a woman fights a bull? The role of female matadors in Spanish tradition of bullfighten
dc.typeArticle
dc.page.number59-69
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologiipl
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesÁlvarez de Miranda Ángel (1998), Ritos y juegos del toro, Biblioteca Nueva, Madrid.pl
dc.referencesArco del de Izco Fernando (2005), Manuel Rodríguez. Manolete. A los 50 años de su Muerte y a los 80 de su nacimiento, Egartorre Libros, Madrid.pl
dc.referencesDelgado Pablo, Sánchez Robles José (2010), Maribel Atiénzar. Una vida en juego, Avance Taurino, Walencja.pl
dc.referencesDouglass Carrie (1997), Bulls, Bullfighting, and Spanish Identities, University of Arizona Press, Tucson.pl
dc.referencesElias Norbert (2011), O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, Wydawnictwo W.A.B. Warszawa.pl
dc.referencesPelaez Javier Maria Miguel (2010), Carta abierta al Sr. Artur Mas, „CAIRELES”, nr 29, s. 15.pl
dc.referencesPink Sarah (1997), Women and Bullfighting: Gender, Sex and the Consumption of Tradition, Berg Publishers, Oxford.pl
dc.referencesSzelągowska Grażyna (2006), Seksualność i erotyzm w kulturze masowej w XIX i na początku XX wieku – zarys problematyki, [w:] Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.), Kobiety i rewolucja obyczajowa, Wydawnictwo DiG, Warszawa.pl
dc.referencesZayas de Rodrigo (2010), La Tauromaquia y el afán de su prohibición, Almuzara, Cordoba.pl
dc.referencesZiółkowska-Kuflińska Magdalena (2016), Otwarta arena. Spór o corridę de toros w Hiszpanii. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl
dc.referencesZumbiehl François (2009), El discurso de la corrida, Edicions Bellaterra, Barcelona.pl
dc.contributor.authorEmailhfacb@hotmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.70.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0