CONTENT

PRASA

1. Zestawienie jako narzędzie dziennikarskiej perswazji/Juxtaposition as a tool of journalistic persuasion
Rafał Siekiera
2. Stil’ muzykal’nogo mediadiskursa/Styl muzycznego dyskursu medialnego
Lilija R. Duskajewa
3. Uwagi o zrozumiałości dziennikarskich tekstów prawniczych/Remarks on the communicativeness of journalist’s texts
Katarzyna Araczewska
4. Twórczość publicystyczna Izabeli Moszczeńskiej/Izabela Moszczeńska’s publicistic works
Izabela Pogracka-Michalak
5. Łódzka Orkiestra Symfoniczna czasów Wielkiej Wojny w recenzjach Feliksa Halperna/ The Symphonic Orchestra in Lodz during the Great War from the point of view of Felix Halpern
Aneta Stawiszyńska
6. Na straży zasad dziennikarstwa okresu międzywojennego/In upholding the principles of journalism of the Interwar period
Miłosz Hrycek
7. „Wezwanie” – pismo literackie drugiego obiegu wydawniczego (1982–1989)/ “Wezwanie” – an underground literary magazine (1982–1989)
Renata Nolbrzak
8. Debata jako gatunek prasowy/Debate as a press genre
Magdalena Hodak
9. Kategorie genologiczne ortogatunku, paragatunku i metagatunku/ Ortogenre, paragenre and metagenre categories
Zbigniew Bednarek
10. Ironia w felietonach Jerzego Urbana (tygodnik „Nie” 2004)/The use of irony in the columns of Jerzy Urban (“Nie” weekly magazine, 2004)
Katarzyna Paroń

TELEWIZJA

11. – Dziennikarskie sposoby wywierania wpływu na odbiorcę w telewizyjnych serwisach informacyjnych – Journalistic methods of influence on the viewer in television news programmes
Agnieszka Rutkowska
12. Misja publiczna w telewizji polskiej – Public mission in polish television
Tomasz Lasota
13. W poszukiwaniu telewizyjnego newsa – In search of television news
Remigiusz Mielczarek
14. Specyfika pracy reportera w telewizji newsowej na przykładzie TVN24 – Specificity of work of reporter in television on example TVN24
Piotr Borowski

RADIO

15. O autorstwie tekstów audialnych w teatrze radiowym – On authorship of audio texts in radio theatre
Aleksandra Pawlik
16. O kreacji bohatera pierwszoplanowego w słuchowisku satyrycznym – About the creation of the main character in the satirical radio drama
Anna Maćkowiak
17. Cechy gatunkowe morning show na przykładzie audycji Wstawaj, szkoda dnia w radiu RMF FM – Genre traits of the morning show based on the example „Wstawaj, szkoda dnia” on radio RMF FM
Agnieszka Garcarek-Sikorska
18. Oferta rozrywkowa stacji radiowych w internecie na przykładzie Radia Eska – The entertainment offer of radio stations on the Internet based on the example of Radio Eska
Paulina Czarnek
19. Między prawdą a zmyśleniem, czyli wokół feature i reportaży radiowych – Between truth and fiction – feature and radio documentary
Natalia Kowalska

INTERNET

20. Non habemus papam – abdykacja Benedykta XVI w ujęciu polskich realizacji raportu big picture (kontekst genologiczny) – Non habemus papam – the abdication of Benedict XVI as depicted in Polish realisations of the big picture report (genealogical contexts)
Monika Worsowicz
21. Internetowy talk-show – odmiana rodzajowa czy nowy gatunek? Charakterystyka programu 20 m2 Łukasza – Internet talk-show – genre variety or a new one? The characteristics of “20 m2 Łukasza”
Agnieszka Barczyk
22. Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek? – Microblog – a variety of blog or a separate genre?
Przemysław Szews
23. Tradycja i kultura Indii w dokumencie filmowym Andrzeja Fidyka Kiniarze z Kalkuty – Tradition and culture of India in the movie documentary “Calcuta’s Moviegoers” of Andrzej Fidyk
Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
24. Między dziennikarzem a naukowcem. Rola i udział rzecznika prasowego uczelni uniwersyteckiej w komunikowaniu mediów z ekspertami – Between the journalist and the scientist. The role and the participation of the spokesman of a university college in communicating media with the experts
Tomasz Boruszczak

Recent Submissions

 • Tradycja i kultura Indii w dokumencie filmowym Andrzeja Fidyka Kiniarze z Kalkuty 

  Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Andrzej Fidyk is a documentary director. He documents reality using devices familiar to a typical director. He goes around the world, showcasing the unknown, and other cultures and traditions for his viewers. “Calcutta’s ...
 • W poszukiwaniu telewizyjnego newsa 

  Mielczarek, Remigiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The author is a reporter on local television; he describes the nature of his work based on his own experience. He proposes a definition of news, describes its informational role, and explains both how to search for information ...
 • Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek? 

  Szews, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  A microblog is a common concept in the new media framework. There is still no precise definition of the microblog or an answer to the question whether it is a variety of blog or a separate genre. Communication within ...
 • Internetowy talk-show – odmiana rodzajowa czy nowy gatunek? Charakterystyka programu 20 m2 Łukasza 

  Barczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The subject of this paper is a TV show by Łukasz Jakóbiak, „20m Łukasza” (“20 square meters of Lucas”), which has aired since May 2012. The program, inter preted as an internet talk-show, is a starting point in discussing ...
 • Non habemus papam – abdykacja Benedykta XVI w ujęciu polskich realizacji raportu big picture (kontekst genologiczny) 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article is devoted to internet genre characteristics of the big picture report based on the example of publications focusing on the abdication of Pope Benedict XVI. An analysis of this content enables us to determine ...
 • Twórczość publicystyczna Izabeli Moszczeńskiej 

  Pogracka-Michalak, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  There are no well-known Polish female journalists or novelists from before the middle of the 19 century. This does not mean that they did not exist, but that they have been forgotten. The first Polish women writer was ...
 • Oferta rozrywkowa stacji radiowych w internecie na przykładzie Radia Eska 

  Czarnek, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Commercial radio stations – from a marketing point of view – consider delivering entertainment to listeners to be their main aim. In order to carry this out, they use not only programmes broadcast daily, but also opportunities ...
 • Między prawdą a zmyśleniem, czyli wokół feature i reportaży radiowych 

  Kowalska, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In this essay, I describe the history of radio reportage. For me, its most interesting aspect is the fact that this genre has been changing over the years from reports based on authentic stories to features with fiction ...
 • Cechy gatunkowe morning show na przykładzie audycji Wstawaj, szkoda dnia w radiu RMF FM 

  Garcarek-Sikorska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The morning show is a new journalistic genre found in commercial broadcasting. This type of morning show consists of a few hours of block programming. A morning show consists of popular music, game shows, aspects of a talk ...
 • O kreacji bohatera pierwszoplanowego w słuchowisku satyrycznym 

  Maćkowiak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The dynamic development and diversity of modern radio dramaturgy allows for deeper reflection on its generic varieties. Over time, the term “radio play” has become too broad, which is why it seems appropriate to differentiate ...
 • Między dziennikarzem a naukowcem. Rola i udział rzecznika prasowego uczelni uniwersyteckiej w komunikowaniu mediów z ekspertami 

  Boruszczak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The author explains the specificity of the university press spokesman’s work, and describes ways to connect university experts with the media; he points out the difficulty of this work and proposes solutions.
 • O autorstwie tekstów audialnych w teatrze radiowym 

  Pawlik, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article discusses the problem of authorship in radio dramas. It focuses on reviewing previous research on this issue and, at the same time, offers suggestions for approaching a dilemma: who is more the author of a given ...
 • Specyfika pracy reportera w telewizji newsowej na przykładzie TVN24 

  Borowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The author describes the specifics of work in a large TV newsroom and the job of a TV reporter, based on his own experience. He also emphasizes the role of speed and the reliability of news editing, and explains how to ...
 • Uwagi o zrozumiałości dziennikarskich tekstów prawniczych 

  Araczewska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article represents an attempt at identifying linguistic phenomena typically pre-sent in journalists’ texts concerning problems of law and aimed at non-professionals. Its objective is to evaluate the influence of these ...
 • Dziennikarskie sposoby wywierania wpływu na odbiorcę w telewizyjnych serwisach informacyjnych 

  Rutkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Agnieszka Rutkowska’s “Journalistic methods of influence on viewer in television news programmes” is an authorial analysis of major news broadcasts on what are the most popular TV stations according to viewership data. The ...
 • Łódzka Orkiestra Symfoniczna czasów Wielkiej Wojny w recenzjach Feliksa Halperna 

  Stawiszyńska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The Symphonic Orchestra i n Lodz was established i n 1915 and was t he most i mportant music-related undertaking in Lodz during the First World War. This team of musicians consisted of both professional musicians and ...
 • Misja publiczna w telewizji polskiej 

  Lasota, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The author explains the sense of mission in relation to public television; first, he defines the concept of the public mission in the media, and then explains how Polish Television complies with the obligations imposed on it.
 • Debata jako gatunek prasowy 

  Hodak, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  It is typical for civic, democratic societies to solve their problems by means of debate. Press offices often organize debates which are later transcribed and published in print. We can say that a debate has two dimensions: ...
 • Ironia w felietonach Jerzego Urbana (tygodnik „Nie” 2004) 

  Paroń, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article analyzes the usage of irony and self-irony found in chosen columns written by Jerzy Urban, published in the weekly magazine “NIE” in 2004. The author uses a classical classification of irony types, concentrating ...
 • Kategorie genologiczne ortogatunku, paragatunku i metagatunku 

  Bednarek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In the article, the canonical and differential characteristics of ortogenres, paragenres and metagenres are discussed, with an emphasis on the mechanism by which these journalistic and literary forms are generated, and the ...

View more