CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Beata Guziejewska
 2. O potrzebie określania priorytetów w reformowaniu finansów państwa
  Tomasz Uryszek
 3. O potrzebie uporządkowania kierunków zmian w systemie finansów samorządowych
  Beata Guziejewska
 4. Koszty obsługi długu publicznego w Polsce w kontekście kryzysu finansowego w Unii Europejskiej
  Joanna Stawska
 5. Agnieszka Skoczylas-Tworek – Polski system publicznej kontroli wewnętrznej i audytu na tle krajów Unii Europejskiej – problemy i wyzwania
  Agnieszka Skoczylas-Tworek
 6. Rola i znaczenie usług doradczych w przygotowaniu i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
  Dagmara Hajdys
 7. Program operacyjny „Pomoc techniczna” jako istotne wsparcie administracji publicznej w latach 2007–2013
  Krzysztof Świeszczak, Marika Ziemba
 8. Efektywność podatkowa przedsiębiorstw działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  Radosław Pastusiak
 9. Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych
  Szymon Bryndziak
 10. Ofiarność społeczna Polaków – dylematy 1% podatku dochodowego
  Krystyna Kietlińska
 11. Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług jako formy przeciwdziałania oszustwom podatkowym – wybrane zagadnienia
  Radosław Witczak
 12. Kursy walut w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz projektowanych na 2013 r. zmian w ustawie
  Wojciech Zajączkowski
 13. Dylematy aktywności banków na rynku skarbowych instrumentów dłużnych
  Iwona D. Czechowska
 14. Wydatki na ochronę zdrowia a budżet jednostek samorządu terytorialnego
  Katarzyna Miszczyńska
 15. Kierunki wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej
  Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak


Recent Submissions