CONTENT

 1. Zespół i lokalny system osadniczy - geneza i ewolucja koncepcji w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej
  Marcin Wójcik
 2. Geografia domu - mieszkanie w bloku
  Ewa Klima
 3. Nowa geografia handlu
  Jerzy Dzieciuchowicz
 4. Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego)
  Magdalena Rosińska-Bukowska
 5. Case study on problems encountered in migrative movements in Shkodër, Albania and Lleida, Spain
  Sokol Axhemi, Dema Bresena
 6. Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich
  Stanisław Mordwa
 7. Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012
  Marek Barwiński
 8. Kapitał społeczny mieszkańców Łodzi w ujęciu przestrzennym
  Monika Mularska-Kucharek
 9. Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi
  Stanisław Mordwa
 10. Lodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi
  Paulina Tobiasz-Lis, Marcin Wójcik
 11. Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi
  Aneta Chrzanowska, Agnieszka Rochmińska
 12. Żydowskie domy modlitwy w Łodzi - uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie
  Andrzej Rykała
 13. Recenzja: Doran B. J., Burgess M. B., 2012, Putting Fear of Crime on the Map. Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems, Springer, New York-Dordrecht-Heidelberg-London,
  Stanisław Mordwa

Recent Submissions