ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Dietetyka w De re coquinaria
Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka
2. Makryna Młodsza, czyli kto? Postać świętej w pismach Grzegorza z Nysy
Jolanta Dybała
3. Genueńczycy w Cesarstwie Bizantyńskim
Michel Balard
4. Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629
Zbigniew Anusik
5. „Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny o podróży Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 r.
Małgorzata Karkocha
6. Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej
Arkadiusz Rzepkowski

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Ze słoniami w łóżku. Pokrewność szkocko-polskich doświadczeń w ciągu czterech stuleci
Neal Ascherson
2. Karol Estreicher o teatrze w Stanisławowie
Adrian Uljasz

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Henryk Kocój, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 708
Adam Cichosz
2. Charles King, Widmo wolności. Historia Kaukazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 254
Piotr Chmiel
3. Michał Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922–1939, Wydawnictwo „Nortom”, Wrocław 2010, ss. 255
Karol Dziuda
4. Regina Renz, Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, ss. 216
Arkadiusz Rzepkowski
5. „Dobrzyckie Studia Ziemiańskie”, red. M. Jaeger, K. Balcer, S. Balcer, A. Filipiak, Wydawnictwo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, nr 1, Dobrzyca 2010, ss. 236
Anna Gawryszczak

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie ze spotkania naukowego pt. Getto łódzkie – Litzmannstadt Getto – wychodzenie z niepamięci, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 16 marca 2011 r.
Anna Arkuszewska
2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku, Łódź, 3–4 listopada 2011 r.
Jerzy Bednarek, Joanna Karbarz-Wilińska
3. Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Nowożytna kultura polityczna, Poznań, 19 grudnia 2011 r.
Jarosław Pietrzak

PRO MEMORIA

1. Profesor Jakub Goldberg (1924–2011)
Zbigniew Anusik

Recent Submissions