Show simple item record

dc.contributor.authorSójkowska, Iwona
dc.date.accessioned2021-06-18T15:07:46Z
dc.date.available2021-06-18T15:07:46Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37686
dc.description.abstractThe academic library which is bound to fulfill specific functions at the university has to take into consideration the needs of the environment. One of the ways to identify users' needs is to conduct a survey. The article presents the results of the satisfaction survey of both BA/MA and PhD students at the Lodz University of Technology which was carried out in 2019. The analysis of satisfaction levels was not limited to determine the degree of contentment with provided services or collections which was visible in closed-question answers. Opinions which were included in answers to open questions were provided with an in-depth review. These views became the basis for scheduled changes which take into consideration the expectations of the surveyed group of users.en
dc.description.abstractBiblioteka akademicka, która ma spełniać określone funkcje w uczelni, musi uwzględniać potrzeby środowiska. Jedną z możliwości rozpoznania potrzeb użytkowników jest przeprowadzenie badań ankietowych. Artykuł przedstawia wyniki badania satysfakcji studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, które zostało przeprowadzone w 2019 roku. Analiza poziomu satysfakcji nie ograniczyła się jedynie do określenia stopnia zadowolenia z realizowanych usług czy udostępnianych zbiorów, widocznego w odpowiedziach na pytania zamknięte. Dokonano wnikliwego przeglądu opinii zawartych w pytaniu otwartym, które stały się podstawą do planowania zmian uwzględniających oczekiwania badanej grupy użytkowników.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;30pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectacademic librariesen
dc.subjectsatisfaction surveysen
dc.subjectusersen
dc.subjectbiblioteki akademickiepl
dc.subjectbadania satysfakcjipl
dc.subjectużytkownicypl
dc.titlePoziom satysfakcji korzystania z Biblioteki Politechniki Łódzkiej wśród studentów i doktorantówpl
dc.title.alternativeSatisfaction level of using of The Library of Lodz University of Technology among BA/MA and PhD studentsen
dc.typeArticle
dc.page.number57-78
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Politechniki Łódzkiejpl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesAFBN (2013). Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych: wskaźniki efektywności i dane statystyczne. Pobrane 20 grudnia 2019, z: https://afb.sbp.pl/afbn/pl
dc.referencesFeret, Błażej, Gajda, Izabela & Sójkowska, Iwona (2003). Łódzka fabryka informacji naukowej. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. W: Czytelnik czy klient? Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”. Pobrane 20 grudnia 2019, z: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/feret.phppl
dc.referencesKazan, Anna & Skubała, Elżbieta (2015). Oferta usług biblioteki akademickiej w kontekście oczekiwań „pokolenia Google” na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji”, Kraków, 23–24 maja 2013 r. Referat wygłoszony, niepublikowany.pl
dc.referencesPucułek, Aleksandra (2019). Raport „Kobiety na politechnikach”. Ile kobiet wybiera Politechnikę Łódzką? wyborcza.pl. Łódź, 6.05.2019 r. Pobrane 20 grudnia 2019, z: https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24715954,raport-kobiety-na-politechnikach-ile-kobiet-wybiera-politechnike.htmlpl
dc.referencesRegulamin udostępniania zbiorów i usług (2018). Pobrane 20 grudnia 2019, z: http://bg.p.lodz.pl/images/PDF/Regulamin_BPL_2018-10-01.pdfpl
dc.contributor.authorEmailiwona.sojkowska@p.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.30.04
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0