Show simple item record

dc.contributor.authorKabacińska, Katarzyna
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-06-29T08:10:38Z
dc.date.available2021-06-29T08:10:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKabacińska K., Zabawy i zabawki dziecięce w czasopiśmiennictwie dziewiętnastowiecznym na przykładzie „Kroniki Rodzinnej”, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 147-158, DOI: 10.18778/7525-439-6.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-439-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37747
dc.descriptionCelem pracy było przedstawienie świata zabaw i zabawek dziecięcych XIX w., opisywanego na łamach „Kroniki Rodzinnej" - jednego z najdłużej ukazujących się czasopism zaboru rosyjskiego. Artykuły publikowane na łamach pisma stanowiły apel o dostrzeżenie ważności zabawy i zabawek dziecięcych w rozwoju i wychowaniu dziecka, o dostosowanie przedmiotów zabawy, aby służyły do należytego przygotowania do pełnienia odpowiednich ról społecznych oraz o pokazanie edukacyjnej roli zabaw.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject"Kronika Rodzinna"pl_PL
dc.subjectzabawy dziecięcepl_PL
dc.subjectzabawkipl_PL
dc.subjectczasopiśmiennictwo XIX w.pl_PL
dc.titleZabawy i zabawki dziecięce w czasopiśmiennictwie dziewiętnastowiecznym na przykładzie „Kroniki Rodzinnej”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number147-158pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-439-6.12
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe