Show simple item record

dc.contributor.authorMathiesen, Aleksandra
dc.date.accessioned2021-07-21T10:56:17Z
dc.date.available2021-07-21T10:56:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38079
dc.description.abstractInquiring Aristotelian conception of rhetoric as an art of persuasion, the author of the article aims in presenting rhetorical ethos and rhetoric itself in reference to practical disciplines, politics and ethics. Understanding rhetoric’s autonomy as a theoretical postulate this inquiries introduce a demand of functionality and axiological awareness: to treat art of rhetoric as an organon for the practical disciplines and to acquire attention of normative problems concerning particular features of rhetoric and rhetorical ethos. The article investigates Aristotle’s original conception of rhetoric and the troubled but essential connection between techne and praxis. Proposing a solution, the author initially puts forward a project of establishing a new normative conception of rhetorical ethos meeting the demands of contemporary praxis (especially in the field of education) on the basis of a concept of uprightness.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;29
dc.subjectart of rhetoricpl_PL
dc.subjectrhetorical ethospl_PL
dc.subjectpractical disciplinespl_PL
dc.subjectpersuasionpl_PL
dc.subjectuprightnesspl_PL
dc.subjectcredibilitypl_PL
dc.titleEthos retoryczny: między téchne rhetoriké a dziedzinami praktycznymipl_PL
dc.title.alternativeRhetorical Ethos: Between Téchne Rhetoriké and Practical Disciplinespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number56-79pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Adama Mickiewiczapl_PL
dc.referencesArystoteles, 2008, Etyka nikomachejska, przeł. Daniela Gromska, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesArystoteles, 1984, Metafizyka, przeł. Kazimierz Leśniak, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesArystoteles, 2008 (P), Polityka, przeł. Ludwik Piotrowicz, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesArystoteles, 2004, Retoryka, przeł. Henryk Podbielski, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesArystoteles, 1991, On Rhetoric. A Theory of Civic Discourse, przeł. George W. Kennedy, New York, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesAtwill, Janet, 1998, Rhetoric Reclaimed. Aristotle and the Liberal Arts Tradition, New York: Cornell University Press, ss. 120–161.pl_PL
dc.referencesCichocka, Helena, 2012, Z najnowszych badań nad Dionizjuszem z Halikarnasu — na pograniczu gramatyki i retoryki, Forum Artis Rhetoricae, 1/2012, ss. 69–72.pl_PL
dc.referencesChantraine, Pierre, 1977, hasło: praxis, dostępny 15 stycznia 2013, <http://www.textkit.com/greek-latinforum/viewtopic.php?f=2&t=16808>.pl_PL
dc.referencesDouglass, Rodney B., 2008, Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej, [w:] Skwara, Marek (red.), Retoryka, Gdańsk: Terytoria, ss. 86–96.pl_PL
dc.referencesFortenbaugh William W., 2007, Aristotle’s Art of Rhetoric, [w:] Ian Worthington (red.), A Companion to Greek Rhetoric, Oxford: Blackwell Publishing, ss. 107–123.pl_PL
dc.referencesJaroszynski Czesław, Jaroszyński Piotr, 2008, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, Szczecinek: Fundacja Nasza Przyszłość.pl_PL
dc.referencesMcCoy, Marina, 2008, Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesPerelman, Chaim, 2004, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. Mieczysław Chomicz, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPlaton, 2006, Fajdros, przeł. Władysław Witwicki, Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”..pl_PL
dc.referencesRapp, Ch., 2002, Stanford Encyclopedia of Philosophy, hasło: Aristotle’s Rhetoric, dostępny 25 czerwca 2013, <http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-rhetoric/>pl_PL
dc.referencesSchiappa, Edward, 2003, Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric, Columbia: University of South Carolina Press, ss. 117–134.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz, Władysław, 2009, Historia estetyki t. 1, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesWesoły, Marian, 2002, Natura — człowiek — sztuka w koncepcji Arystotelesa, [w:] Krzysztof Łastowski, Paweł Zeidler (red.), Tropami filozofii t.2, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 121–146.pl_PL
dc.referencesWesoły, Marian, 2009, Platona Gorgiasz — kompozycja dramatyczna, zarzewie agonu i sokratejska wymowa, [w:] Pacewicz, Artur (red.), Kolokwia Platońskie ΓΟΡΓΙΑΣ, Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza, ss. 14–25.pl_PL
dc.referencesWesoły, Marian, 2012, „Phronesis” — roztropność jako racjonalność praktyczna według Arystotelesa, [w:] Piotr Orlik, Krzysztof Przybyszewski, Filozofia a sfera publiczna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, ss. 229–251.pl_PL
dc.relation.volume2pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record