Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji
Marek Czyżewski


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz, Tadeusz Jaskuła

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA SOCIOLOGICA Bogusław Sułkowski, Andrzej Gniazdowski, Urszula Nowakowska

  REDAKTOR ZESZYTU Bogusław Sułkowski

  RECENZENT ZESZYTU Jerzy Szacki

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Hanna Wróblewska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions