Show simple item record

dc.contributor.authorWałęga, Agnieszka
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-11-22T08:25:46Z
dc.date.available2021-11-22T08:25:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWałęga A., Problemy współczesnej pedagogiki na łamach czasopisma „Kultura i Edukacja”, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 85-97, https://doi.org/10.18778/7525-913-1.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-913-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39828
dc.descriptionCelem autorki artykułu jest ukazanie czasopisma „Kultura i Edukacja” jako źródła wiedzy o kierunkach rozwoju i problemach pedagogiki w XX i XXI w. W rozważaniach podjęte zostaną przede wszystkim zagadnienia dotyczące zakresu uwzględniania przez pismo nowych tendencji w rozwoju kultury i edukacji oraz ich wzajemnych relacji. Współczesny świat stawia przed pedagogami nowe wyzwania. Warto zatem zapytać o model współczesnego myślenia o edukacji widoczny na łamach kwartalnika „Kultura i Edukacja”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.subject„Kultura i Edukacja”pl_PL
dc.subjectwspółczesnośćpl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.titleProblemy współczesnej pedagogiki na łamach czasopisma „Kultura i Edukacja”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number85-97pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania, Pracownia Historii Wychowania, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-344-3
dc.identifier.doi10.18778/7525-913-1.07
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe