Redakcja naukowa
Grzegorz Malinowski i Janusz Maciaszek

Sekretarz Redakcji
Małgorzata Gwarny

Recenzenci
Gabriela Besler, Andrzej Bronk, Witold Glinkowski, Marcin Iwanicki,
Wanda Kamińska, Agnieszka Kijewska, Ryszard Kleszcz, Jerzy Kopania,
Justyna Kurczak, Dariusz Kubok, Maciej Manikowski, Paweł Pieniążek,
Wiesława Sajdek, Tadeusz Skalski, Maciej Soin, Tomasz Stępień,
Tadeusz Szubka, Jan Woleński

Redakcja i skład komputerowy
Beata Promińska

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

1. Pojęcie teologii w pismach Platona i Arystotelesa
Marcin Komorowski
2. Metafizyczne określenia w orzeczeniach soborów starożytnego Kościoła — przyczynek do dyskusji nad duchem i literą dogmatu
Bogna Kosmulska
3. Kalwina koncepcja wolnej woli i usprawiedliwienia
Dawid Nowakowski
4. Geraulda de Cordemoy teoria ruchu materii oraz wyjaśnienie wzajemnych oddziaływań duszy i ciała w oparciu o koncepcję przyczyn okazjonalnych
Tomasz Śliwiński
5. Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu
Konrad Szocik
6. Heideggerowski zwrot: jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka
Magdalena Hoły-Łuczaj
7. Deformacja i pozorność dialogu w kontekście quasi-relacji społecznych
Tomasz Tadeusz Brzozowski
8. "Ściana jest niema, a drzwi przemawiają" (G. Simmel). Kilka uwag o topografii spotkania
Michał Podstawski
9. Konsekwencje eksternalistycznego sposobu rozumienia znaczeń wyrażeń językowych oraz treści stanów mentalnych
Alicja Markiewicz

Recent Submissions