Przeglądaj według

 

Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Bogdan Banasiak

Recenzenci
Beata Frydryczak, Jerzy Kopania, Jacek Paśniczek, Jerzy Pogonowski,
Ryszard Różanowski

Redaktor Wydawnictwa UŁ
Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

Redaktor techniczny
Jolanta Kasprzak

Korektor
Bogusława Kwiatkowska

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

1. O dwuznaczności "zwrotu praktycznego" w filozofii posokratejskiej
Mateusz Oleksy
2. O co chodzi w paradoksie Protagorasa?
Piotr Łukowski
3. Uniwersalia a przedmioty ogólne
Janusz Kaczmarek
4. Idee a problem natywizmu w filozofii Kartezjusza
Wojciech Zbroszczyk
5. Cyrkularność w definiowaniu przez postulaty pojęcia wiedzy logicznej
Javier Vilanova Arias
6. Sen bycia, śmierć bytu
Włodzimierz Gromiec
7. Między racjonalnością a moralnością. O rozważaniach Kołakowskiego nad językiem wiary
Ewa Linek
8. Różnica a metafizyka Emmanuela Levinasa
Małgorzata Kwietniewska
9. Theodor W. Adorno: pojęcie pięknej natury
Beata Frydryczak
10. Estetyzacja epistemologiczna a modele symulacyjne - w kontekście modelu anatomicznego "Visible Human Project"
Jarosław Barański
11. Pojęcie energii i jego konsekwencje w psychoterapii
Piotr Szałek

Najnowsze pozycje

 • Cyrkularność w definiowaniu przez postulaty pojęcia wiedzy logicznej 

  Vilanova Arias, Javier (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In this paper I critically evaluate the Implicit Definition Theory and its possibility of resolution of two main problems concerning logical knowledge: the explication and the justification. I point at five results that ...
 • Pojęcie energii i jego konsekwencje w psychoterapii 

  Szałek, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Development of notion of energy resulted in appearing different interpretations in fields of physics and psychology. To psychology this concept was introduced by Mesmer. He believed that an influence of a physically ...
 • Estetyzacja epistemologiczna a modele symulacyjne - w kontekście modelu anatomicznego "Visible Human Project" 

  Barański, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Epistemological esthetization of knowledge can have a lot of forms. In this article I focus my reflection on the person that is an electronic simulation model. The background for the reflections will be the simulation ...
 • Różnica a metafizyka Emmanuela Lévinasa 

  Kwietniewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Cet article se propose d'expliciter synthétiquement la philosphie d'Emmanuel Lévinas afin de mettre en relief ce qui la distingue de la philosophie de la différence représentée par certains penseurs contemporains français, ...
 • Uniwersalia a przedmioty ogólne 

  Kaczmarek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In the paper we treat one of the most hotly debated and still current topics in ontology i.e. the problem of universals. By two formal representations of incomplete and complete objects we argue that only genera and species ...
 • Theodor W. Adorno: pojęcie pięknej natury 

  Frydryczak, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Theodor W. Adorno aesthetics is considered as the last and the most important theory, which is formulated from a perspective of the aesthetics of art. It established an understanding of the contemporary art and its mechanisms. ...
 • Między racjonalnością a moralnością. O rozważaniach Kołakowskiego nad językiem wiary 

  Linek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  L'intention de ce texte est de présenter l'opinion de Leszek Kołakowski sur la relations entre le discours de la rationalité et celui de la foi. Chacun de ces domaines a son propre discours qui lui est specifique et ...
 • Idee a problem natywizmu w filozofii Kartezjusza 

  Zbroszczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  According to Descartes ideas are the immediate objects of human mind. In "Meditationes de prima philosophia" there are three groups of ideas: "innatae", "adventitiae", "factae". However, in "Notae in Programma" Descartes ...
 • O co chodzi w paradoksie Protagorasa? 

  Łukowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The ancient paradox of Protagoras had the opinion of an unsolved problem. The two solutions proposed in the 20th century by W. Lenzen and L. Aqvist are considered to be the best. In fact none of them may be treated as ...
 • O dwuznaczności "zwrotu praktycznego" w filozofii posokratejskiej 

  Oleksy, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In this paper I venture to examine from several different (but related) perspectives the ambivalent significance of practice in Greek thought. On the one hand, philosophical culture (vita contemplative or theoria) evolves ...
 • Sen bycia, śmierć bytu 

  Gromiec, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  "Traum des Seins, Todt des Seiendes" sketches centuries-old history, transformations, and consequences of the baroque identification of dream and reality. The first part of the essay demonstrates that, despite commonly ...