Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji pod redakcją Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego

CONTENT

Wstęp (Вступление)
Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski

I. Artykuły

1. Принцип инновационности как средство модернизации политической системы
Евгений Н. Тарасов
2. Сравнительный анализ политических ценностей в процессе модернизации России, Беларуси и Польши
Иpина А. Василенко, Лариca Г. Титаренко, Малгожата Абассы
3. Мегаполисы: обмен опытом инновационного развития
Николай М. Канатников –
4. Модернизация местного самоуправления в России как фактор развития гражданской активности
Ирина А. Батанина, Анастacия А. Лаврикова, Ольга Е. Шумилова
5. Развитие аграрного сектора Украины: поиск модернизационных решений
Юрий М. Лопатинский
6. Модернизация yкраинского законодательства как фактор обеспечения стабильности и развития государства и общества
Окcaнa В. Щербанюк
7. Udział kobiet w procesie modernizacyjnym państwa. Wybrane zagadnienia dotyczące większej reprezentacji kobiet w organach kolegialnych w latach 2002–2010 na przykładzie Rady Miejskiej w Łodzi
Małgorzata Niewiadomska-Cudak

II. Informacje – Kronika – Sprawozdania

* Konferencja naukowa pt. Współczesna Ukraina: W stronę budowy nowoczesnej państwowości, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 21–22 maja 2013 r.
Michał Słowikowski

Recent Submissions