Piotr Skarga - w czterechsetlecie śmierci

CONTENT

Wprowadzenie
Michał Kuran

I. Skarga a sprawy publiczne

1. „Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi” — w poszukiwaniu autora i gatunku
Jan Okoń
2. Czy ksiądz Piotr Skarga wdawał się w politykę? Wokół sporu o polityczne zaangażowanie ks. Piotra Skargi SI
ks. Andrzej Bruździński
3. Wołanie na tumult. Prolegomena do badań nad przemocą w stosunkach międzywyznaniowych w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku
Iwo Hryniewicz
4. Piotr Skarga w publicystyce rokoszu Zebrzydowskiego
Sławomir Baczewski

II. Skarga jako filolog

1. Mówca czy autoplagiator? W poszukiwaniu „książki miejsc wspólnych” Piotra Skargi
Magdalena Komorowska
2. Co jezuita wiedział o Boskich posłańcach? Motywy anielskie w piśmiennictwie Piotra Skargi
Dariusz Dybek
3. Topika inwencyjna, czyli tworzywo tematyczne i warstwa argumentacyjna wybranych pism polemicznych Piotra Skargi
Dorota Jara
4. Argumentacja hagiograficzna w tekstach maryjnych „Żywotów świętych” (1579) Piotra Skargi. Na przykładzie utworu O Zwiastowaniu Panny Maryjej Bogarodzice, i wcieleniu Syna Bożego
Katarzyna Kiszkowiak
5. Piotr Skarga jako wydawca i interpretator Bogurodzicy
Maria Wichowa
6. Spór filologiczny wokół kazania Piotra Skargi wygłoszonego w Wilnie 9 września 1601 roku
Dawid Szymczak
7. Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych
Michał Kuran

III. Skarga jako tłumacz

1. Kazanie krótkie o Męce Pańskiej Piotra Skargi — przekład oracji Stefana Tucciego wygłoszonej przed papieżem Grzegorzem XIII
Magdalena Kuran
2. Piotr Skarga tłumaczem nowoczesnym? Polski i angielski przekład Rationes decem Edmunda Campiona — próba porównania
Clarinda Calma
3. Z korespondencji sławnych jezuitów. Piotr Skarga do Hieronima Nadala
Kamila Mrozek-Kochanek

IV. Z problematyki Żywotów świętych

1. Męczennicy jezuiccy w Żywotach świętych Piotra Skargi
Elżbieta Albingier
2. Wdowieństwo jako droga do doskonałości w Żywotach świętych Piotra Skargi
Bernadetta Puchalska-Dąbrowska

V. Recepcja dzieł Skargi

1. „Jakiego skarbu my Polacy nigdyśmy przedtym nie mieli”. Ślady lektury Żywotów świętych Piotra Skargi w katolickich drukach z końca XVI wieku
Anna Sitkowa
2. Recepcja Żywotów świętych ks. Piotra Skargi TJ w twórczości św. Dymitra z Rostowa
Ludmiła Jankowska
3. Recepcja Skargowskiej metody parenetycznej w polskim żywotopisarstwie XIX wieku. Prokop Leszczyński OFMC ap (1812–1895) i ultramontańskie źródła „renesansu” hagiografii potrydenckiej
Anna Kapuścińska

VI. Skargowskie rocznice

1. Ponadzaborowy charakter krakowskich obchodów trzechsetlecia śmierci Piotra Skargi
Jarosław Cabaj
2. Pamięć lat 1912 i 2012: artystyczny plon dwóch Skargowskich rocznic (sztuki plastyczne)
Kazimierz S. Ożóg
3. Złotousty kaznodzieja bohaterem dramatów z początku XX wieku
Małgorzata Mieszek

* Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci — stenogram dyskusji
oprac. Dawid Szymczak

Recent Submissions

View more