Recent Submissions

 • Dodatek kwartalny (Finanse i Prawo Finansowe 2/2014) 

  Uryszek, Tomasz; Zimny, Artur; Zygmunt, Michał; Bogus, Andrzej; Witczak, Radosław ORCID (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)
 • Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009-2012 

  Gwarda - Żurańska, Joanna (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)
  Opracowanie ma na celu zaprezentowanie głównych form zabezpieczenia opieki długoterminowej w Polsce przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępnych statystyk za lata 2009-2012. Autorka założyła, że ...
 • Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych – porównanie 

  Goska, Sylwia (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)
  Celem tego artykułu jest przedstawienie dystrybucji produktów bankowych w bankach funkcjonujących w Polsce i za granica. Autor weryfikował hipotezę, że nie występują różnice w możliwościach wyboru kanałów dystrybucji ...
 • Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna 

  Karwowska, Milena (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)
  W artykule przedstawiono charakterystyczne, kluczowe z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy elementy kredytu hipotecznego. Przybliżono znaczenie takich czynników jak zdolność kredytowa, poziom wkładu własnego i ...
 • Od redakcji (Finanse i Prawo Finansowe 2/2014) 

  Marcinkowska, Monika (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)
 • Nowości wydawnicze (Finanse i Prawo Finansowe 2/2014) 

  Stawska, Joanna (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-06)