CONTENT  CZEŚĆ I


Okres rzymski i wędrówek ludów w północnej Polsce


 1. Wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku w Odrach, gm. Czersk, woj. pomorskie w latach 1995-2003
  Tadeusz Grabarczyk,
 2. Babi Dół-Borcz, pow. Kartuzy, stan. 2. Badania cmentarzyska z okresu rzymskiego w latach 1993-2003
  Magdalena Mączyńska, Agnieszka Urbaniak
 3. Badania mineralogiczne stel z cmentarzyska w Babim Dole- -Borczu, pow. Kartuzy, stanowisko 2
  Maciej Pawlikowski
 4. Wyniki badań mineralogicznych obiektów z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy, stanowisko 2, z badań w 2002 r.
  Maciej Pawlikowski
 5. Problem genezy grupy olsztyńskiej w świetle periodyzacji cmentarzysk w Tumianach i Kielarach
  Anna Bitner-Wróblewska
 6. Cmentarzyska mazursko-germańskie z późnego okresu wędrówek ludów - grupa olsztyńska w koncepcji Carla Engla
  Wojciech Nowakowski
 7. CZEŚĆ II


Materiały z konferencji „Cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu” ”


 1. Kręgi kamienne na cmentarzyskach kultury wielbarskiej na Pomorzu i ich związek z obrzędami i praktykami kultowymi
  Krzysztof Walenta
 2. Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce
  Alicja Gałęzowska
 3. Konstrukcje drewniane z grobów ciałopalnych z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu
  Jacek Andrzejowski, Kinga Stanek
 4. O rozplanowaniu cmentarzysk kultury przeworskiej
  Teresa Dąbrowska
 5. Uwagi na temat obrządku pogrzebowego na cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie
  Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega
 6. Nietypowy zespół grobowy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Biejkowie, stan. 9, pow. Białobrzegi
  Andrzej Szela
 7. Obrzędy na cmentarzyskach kultury luboszyckiej
  Grzegorz Domański
 8. Das Gräberfeld von Zauschwitz
  Jörg Kleemann,
 9. Prace magisterskie i doktorskie zrealizowane w Instytucie Archeologii UŁ w latach 1994-2003
  Aleksander Andrzejewski, Marianna Barszczak

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions