CONTENT

 1. Tadeusz Janusz Horbacz 1950-2002
  Leszek Kajzer
 2. Badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku Łódź Łaskowice, stan. 27
  Ryszard Adamczyk, Paweł Zawilski
 3. Rozplanowanie wnętrz świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari na tle świątyń Nowego Państwa
  Anna Grabowska
 4. O datowaniu emisji triumviri monetales z lat 13-12 p.n.e.
  Adam Jegliński
 5. Fragment fryzu kamiennego znalezionego w Et-Tell, Izrael
  Ilona Skupińska -Lovset
 6. Prorok Daniel w jaskini lwów na reliefie z En Samsam w Golanie Interpretacja przedstawienia
  Paweł Szkolut
 7. Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego w świetle nowych badań
  Jerzy Sikora
 8. Przyczynek do dziejów hutnictwa żelaznego na ziemi dobrzyńskiej
  Aldona Andrzejewska
 9. Murowany dwór na kopcu w Białaczowie koło Opoczna w świetle badań terenowych z lat 1997-1998
  Gabriela Ziółkowska
 10. Badania archeologiczne Rynku w Bieruniu Starym, woj. śląskie
  Aleksander Andrzejewski, Marcin Lewandowski, Janusz Pietrzak
 11. Średniowieczne uzbrojenie plebejskie w świetle odkryć archeologicznych, źródeł ikonograficznych i pisanych na ziemiach polskich
  Marian Głosek
 12. O dwóch nagrobkach Mikołaja Tomickiego
  Piotr Nowakowski
 13. Tematyka archeologiczna w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu"
  Konrad Jędrzejczyk
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions