Dwory obronne wieluńskiego w XIII-XVII wieku
Leszek Kajzer


    REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski, Krystyna Urbanowicz, Andrzej Banasiak, Tadeusz Jaskuła

    REDAKCJA WYDAWNICTW FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYCH Jan Gregorowicz, Barbara Wachowska, Dorota Kozówna

    REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Małgorzata Michalska

    Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions