Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
pod redakcją Bożeny Mikołajczyk

CONTENT

  1. Władztwo publiczne – jak wdrożyć zasady corporate governance w sektorze publicznym?
    Monika Marcinkowska

Recent Submissions

View more