CONTENT

WIEK XVI–XVIII

1. Medytacyjny wykład o miłości Bożej w świetle poematu Kaspra Twardowskiego „Pochodnia miłości Bożej z piącią strzał ognistych”/ Meditative lecture about “God’s love” in the light of Kasper Twardowski’s poem entitled “The Torch of God’s Love With The Five Arrows of Fire”
Katarzyna Kaczor-Scheitler
2. Józefa Morelowskiego literackie reakcje na trzeci rozbiór Polski (w kontekście „Barda polskiego” Adama Jerzego Czartoryskiego). Rekonesans / Józef Morelowski and Adam Jerzy Czartoryski’s literary reactions to the third partition of Poland (in the context of Adam Czartoryski’s “Polish Bard”). Reconnaissance
Magdalena Górowska

WIEK XIX

1. O kilku zapomnianych pomysłach literackich Karoliny z Hołowniów Swarackiej (1815–1846)/ About several forgotten literary ideas of Karolina Swaracka (1815–1846)
Maria Berkan-Jabłońska
2. Norwid nieznany – śmierć Boga w „Pierścieniu Wielkiej Damy” / Norwid unknown – the death of God in the “The Ring of Great Lady”
Mateusz Grabowski
3. Inflanty Polskie Bolesława Limanowskiego – wspomnienia i relacje / Polish Livonia of Boleslaw Limanowski – reminisces and correspondence
Dorota Samborska-Kukuć
4. Kobiety-Odmieńcy – studium o wybranych bohaterkach Marii Komornickiej / Piotra Własta / Women-Oddities – a study of selected Maria Komornicka’s / Piotr Włast’s heroines
Katarzyna Turkowska

WIEK XX

1. Motyw dążenia do doskonałości w „Snach o potędze” Leopolda Staffa / The motifs of the pursuit of perfection in “Dreams of Power” by Leopold Staff
Olga Kowalska
2. Książę Niezłomny? Jan Lechoń i polityka (po roku 1939) / El principe constante? Jan Lechoń and politics (after 1939)
Paweł Sobczak
3. Zagłada w twórczości Mariana Pankowskiego / Holocaust in the literary output of Marian Pankowski
Arkadiusz Morawiec
4. Intertekstualne refleksje Jacka Kaczmarskiego i Gerta Hofmanna o „Ślepcach” Pietera Bruegla / Intertextual deliberations on “The Blind” by Pieter Bruegel, Jacek Kaczmarski and Gert Hofmann
Małgorzata Gajak-Toczek
5. Próba ciemności. O „Uprzejmości niewidomych” Wisławy Szymborskiej. Od refleksji metapoetyckiej do antropologii / The trial of darkness. On “The Kindness of The Blind” by Wisława Szymborska. From metapoetic reflection to anthropology
Alicja Mazan-Mazurkiewicz
6. Przestrzeń jako obraz świadomości w powieści Stanisława Lema „Pamiętnik znaleziony w wannie” / Space as an image of consciousness in the novel “Memoirs Found in a Bathtub” by Stanisław Lem
Adam Mazurkiewicz

WOKÓŁ CENZURY

1. Polski proces Kafki. Wokół cenzorskiej recepcji utworów Franza Kafki i tzw. „czarnej literatury” / On the reception of Franz Kafka and the so-called “dark literature” by the censorship board
Kajetan Mojsak
2. Cenzura wobec tematu powstania warszawskiego w literaturze pięknej w latach 1956–1958 / Censorship towards the subject of the Warsaw Uprising in fiction in 1956–1958
Agnieszka Kloc

JUDAICA

1. Izrael Rabon – cudowne dziecko żydowskiej Łodzi / Israel Rabon – the wonderful child of Jewish Lodz
Izabela Olejnik

Recent Submissions